Бази данни - видове

Тема No 12

I.Същност и модел бази от данни.-Под база от данни (БД) са разбира множество от данни,съхранени и организирани по определен начин,така че ефективно да могат да се обработват с компютър.Моделите помагат да се приложат схеми на логическо развитие на базите данни.Дървовиден модел на данни,съдържа основен ствол и клони.От всеки клон се появяват други малки клони,следващо поколение потомък.Данните имат йерархична връзка и всеки елемент е свързан само с един водещ елемент.Такъв тип връзка се нарича Едно към Много(1- ∞ ).В йерархичната структура до детайлите в базата данни се достига последователно като се върви отгоре надолу по клоните на дървото и се стигне до последния елемент с нужните данни.Йерархичния модел може да бъде подходящ за някой организации,които не се променят често,но при гъвкавите организации,такива с разнообразни нужди не може да бъде подходящ.В някой случаи йерархичните структури могат да съдържат повече от едно дърво,което е дефинирано от системата.Такъв модел данни най-общо се нарича мрежов.Една от най-добре развитите системи бази данни се нарича Integrated Data Base Management System (IDBMS)мрежовия модел данните могат да се въвеждат в различни направления. Мрежовата структура е съставена от възли и клони.При нея може да има много връзки дете родител,както и връзки родител–дете.Връзките в мрежовия модел могат да бъдат от тип Много към Много(∞ - ∞).Релационен модел бази данни-E.F.Codd и C.J.Date разработиха един нов подход към създаване на асоциации м/у отделните данни в базата.Днес този подход е известен като Релационен модел данни.Много DBMS го използват,защото минимизира броя на проблемите,които се появяват в предишните модели.Той предлага най-голяма гъвкавост,постига максимална независимост на данните,редуцира излишъка и постига най-голяма интегрираност на всички данни в организацията в сравнение с останалите известни модели.В него релациите са нaпълно определени от данните,които са съхранени в логически независими плоски файлове за да посрещнат информационните нужди,когато се появят.Релационната база данни използваща релационен модел се създава от атрибути на таблици.Тези таблици или още наречени релации са прости плоски файлове в които редовете съответстват на записи а колоните са полета (единици данни или атрибути).Всяка таблица може да има един или няколко първични ключа уникален номер,който се използва за достъп до данните.Релационни операции-за да се комбинира информация от няколко таблици е необходимо да се използват релационните операции,които свързват тези таблици.За да се приложат релационните операции в таблиците трябва да имат общ първичен ключ. За да се комбинира информация от различни таблици се използват три релационни операции:проекция,съединяване и селекция.Проекцията редуцира броя на колоните от релацията в такъв брой,който е необходим на потребителя или за създаването на отчет. Съединяването е операция,която комбинира всички данни от две или повече релации използвайки първичния ключ от всяка релация и създава една по-голяма комбинирана релация.Селекцията се използва да идентифицира записи(редове),които удовлетворяват критериите на потребителя или отчета.Обикновено за да се получи необходимата информация се комбинират две или повече операции.Правила за интегритет на данните-релационната база данни следва определен интегритет на данните или нормализационни правила,които осигуряват една по-голяма интегрираност на данните, отколкото структурата на данните включително и файловата система.Тези правила гарантират точността,логичността и пълнотата на данните и не позволяват дублиране. Използвайки тези правила данните могат да бъдат декомпозирани на прости основни релации (таблици) за да се получат логически кохерентни бази данни с минимални излишъци.Не е нужно приложенията или крайните потребители да предефинират пътя


Други реферати:
Международна закрила правата на човека
Методи на емпирично социално изследване
Методология и организация на ЕИ
Методология на социалната работа
Младежка субкултура (лекция)


Изтегли рефератаМладежка субкултура (лекция) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия