БДС EN 12845Съдържание

Предговор

Увод

1 Предмет и област на приложение

2 Позоваване

3 Термини и определения

4 Проектиране и документация

4.1 Общи сведения

4.3 Предварителен или оценъчен етап

4.4.1 Общи сведения

4.4.3 Чертежи на разположението на инсталацията

5 Обхват на спринклерната защита

5.1 Сгради и участъци, подлежащи на защита

5.1.2 Задължителни изключения в рамките на сградите

5.4 Защита на затворени пространства

6 Класификация на използването на сградите и пожарната опасност

6.1 Общи сведения

6.2.1 Ниска Опасност – LH

6.2.3 Висока Опасност – HH

6.3.1 Общи сведения

7 Критерии за хидравлично проектиране

7.1 За класове опасности Ниска Опасност LH, Обикновена Опасност OH и Висока Опасност в Производството HHP

7.2.2 Защита само с таванни спринклери

7.3 Изисквания за налягането и потока в частично изчислени системи

8 Водоснабдяване

8.1 Общи сведения

8.1.3 Защита от замръзване

8.2 Максимално водно наляганеДруги реферати:
Водата е основен компонент на биосферата
Водата на нашата планета.
Бизнес план
Водата, без която не можем
Бизнесплан на Стейси палас


Изтегли рефератаБизнесплан на Стейси палас - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия