Бедността, отчаянието и мъката в цикъла Зимни вечери от Христо Смирненски

Бедността,отчаянието и мъката в цикъла “Зимни вечери” от

Христо Смирненски


Увод:

В цикъла “Зимни вечери” от Христо Смирненски хората нямат избор и са лишени от щастие.Страданието в стихотворението е разкрито чрез картината на мъката.Героите

са изправени пред отчаяние и тяхната съдба е да живеят в бедност.

Теза:

М1-Бедността е неизличима част от живота на героите.

М2-Безнадеждността на хората,които са изстрадали прекалено много,води до отчаяние.

М3-Нещастието и мъката съпровождат хората през целия им живот.

Доказателствена част:

М1- Бедността е неизличима част от живота на героите.

Разсъждения: Доказателства:

1.грижата в живота на човека,тежките времена завладяни от бедността,мъката и отчаянието

1.”вечната бедност и грижа/ме гледат през мътни стъкла”

2.Ролята на плача-изстрадали жени и деца плачат от мъка и страдание

2.”децата пищят и се молят”/”жена проридава едва”/”сякаш плачът и дочули са”/’песни на скрита тъга”/Трепна цигулка разплакана.”

3.автора подчертава бедността чрез още едно повторение на стиха

3.”и вечната бедност и грижа

ме гледат през мътни стъкла”

4.Съдбата на хората е зла,с това автора показва отношението си

4.”Братя мои,бедни мои братя/пленници на орис вечна,зла-“с това обръщение автора показва бедността и на близките

Извод:Ориста на хората,които страдат заради социалната принуда , е жестока.

Пр.изр:Освен пред бедността героите са изправени пред отчаянието.

М2 -Безнадеждността на хората,които са изстрадали прекалено много,води до отчаяние.

Разсъждения: Доказателства:

1.Отношението на хората един към друг

1.”завърнал се вкъщи-безхлебен,пиян пак,бащата ругай:”/”а вънка, привела глава,сред своята скруб и неволя/жена проридава едва.”

2.образа на снега-пуст ,необитаван,мрачен смотен

2.”мрачен е града”/”глъхат сградите”/’смълчаните хижи”/”къщурка позната”/”стрехата опушена”

Извод2:Отчаянието не остава никаква надежда в суровия живот на героите.

Пр.изр:В свят на страдание и грижа на човек не му остава друго освен мъката и нещастието.


Други реферати:
Консултирането, описание на конкретен случай
Изследвания върху оптимизма в съвременната психология
Диференциално психологически портрет
Курсова работа по експериментална психология
Културни особености, определящи телесното поведение


Изтегли рефератаКултурни особености, определящи телесното поведение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия