Бедността в България


ПУ”Паисий Хилендарски”-гр.Пловдив

Филиал”Любен Каравелов”-гр.Кърджали


РЕФЕРАТ


На тема: Бедността в България
Изготвил:

Спец. „Стопанско управление”

Курс: IV

Фак.№


Проверил: Д-р А. Генков


гр. Кърджали

Други реферати:
Социализация
Специфични личностни и поведенчески особености на извършителите на бягства
Социално-психологически профил на туриста
Социална психология
Социална психология


Изтегли рефератаСоциална психология - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия