Безжична мрежа

Безжични мрежиБезжичната локална мрежа представлява гъвкава система за обмен на жичната локална мрежа. Безжичната локална мрежа използва радиочестота за предаване и приемане на данни по въздуха. Благодарение на това отпада необходимостта от наличие на кабелна дръзка между точките, които трябва да обменят някаква информация . Безжичните локални мрежи намират все по-голямо приложение в медицината и образованието, продажбите и производството. Те позволяват на потребителите посредством hand-held терминали или преносими компютри да предават данните за обработка към своите централизирани сървъри в реално време-днес безжичните локални мрежи остават все по-предпочитан начин за осъществяване на връзка между голям брой потребители.

Предимства на безжичната локална мрежа

Широко приложение на мрежите в бизнеса, разрастването на Интернет и услугите в реално време са силно доказателство за ползата от общи данни и ресурси. Благодарение на безжичната локална мрежа потребителите могат да имат достъп до обща информация, без да е необходимо да търсят място, където да се включат, а изграждането и настройката на мрежа става без прокарване или преместване на кабели. В сравнение със стандартните жични мрежи те имат следните предимства:

Подвижност: безжичната локална мрежа предлага на потребителите достъп до информация в реално време от всяка точка. Това води до производителност, която не може да бъде постигната при жичните мрежи.

Простота на инсталация: инсталирането на безжичната локална мрежа става бързо и лесно, тъй като не се налага да се прокарват кабели през стени и тавани.


Други реферати:
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ.
Изграждане и развитие на Министерски съвет в Република България ( 1879-2007г)
Основни принципи за дейността на полицейската служба
Развитието на местното самоуправление в България съгласно ЕХМСУ (закони и норми)
ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН


Изтегли рефератаФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия