Безжична мрежа

Гъвкавост на инсталация: безжичната технология позволява да се осъществи достъп до мрежата от точки, до които не могат да бъдат прекарани кабели. За изграждането на безжичната локална мрежа всеки компютър трябва да разполага с PCI или PC безжична мрежова карта.

По-ниска стойност: въпреки че стойността на необходимия хардуер за изграждане на една безжична локална мрежа е по-висока, разходите, свързани с инсталирането и поддръжката й, се оказват значително по-ниски.

Универсалност: безжичните локални мрежи могат да бъдат изградени по различни топологии – като се започне от връзките точка-в-точка, подходящи за малък брой потребители, и се стигне до инфраструктурните мрежи с хиляди потребители .

Безжични технологии: производителите на безжичен хардуер имат право Безжичната локална мрежа представлява гъвкава система за обмен на данни, която може да се разглежда като разширение или алтернатива на жичната локална мрежа. безжичната локална мрежа използва радиочестота за предаване и приемане на данни по въздуха. Благодарение на това отпада необходимостта от наличие на глобална връзка между точките, които трябва да обменят някаква информация. Безжичните локални мрежи намират все по-голямо приложение в медицината и образованието, продажбите и производството. Те позволяват на потребителите посредством hand-held терминали или преносими компютри да предават данните за обработка към своите централизирани сървъри в реално време. Днес безжичните локални мрежи стават все по-предпочитан начин за осъществяване на връзка между голям брой потребители.

Предимства на безжичната локална мрежаДруги реферати:
Програми за проста анимация
Проектиране на системи-лекции
Релационни бази от данни
Основи на компютърното моделиране
Планиране на вашия училищен помощен център


Изтегли рефератаПланиране на вашия училищен помощен център - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия