Безжична мрежа

комуникационните канали се избягва чрез използването на различни честоти от отделните потребители.

Предаването чрез радиочестотата е подобно на личната телефонна линия. Всяка разполага със собствена телефонна линия и не може да подслушва разговорите на останалите. В радиосистемите смущенията се избягват чрез използването на различни честоти. Радиоприемникът потиска всички сигнали с изключение на онези, които са с точно определена честота.

Спектрално разгърната технология за предаване на данни

Повечето безжичните локални мрежи използват разгърната ( широк честотен) спектър за предаване на информация. Тази технология е разработена първоначално за военни цели и се използва в комуникационните системи, където сигурността е от първоначално значение. Използвайки широкочестотна лента, сигналът, който се предава, е по-ефективен, по-силен и по-лесен за улавяне от приемника. Ако приемникът не е настроен на точната честота, сигналът се възприема като фонов шум. Технологията на разгърнат спектър има две разновидности: честотно прескачане (Fregnency - Hopping Spread Spectrum – FHSS) и непрекъсната последователност (Direct – Segnence – Spread Spectrum – DSSS).

Спектрално разгърната технология с честотно прескачане

При тази технология се използва носеща с тясна честотна лента, която мени честотата си по начин известен както на предавателя, така и на приемника. При подходяща синхронизация се осъществява поддръжка на постоянен логически канал между приемника и предавателя. Останалите приемници възприемат този сигнал като краткотраен импулсен шум.

Спектрално разгърната технология с непрекъсната последователност.


Други реферати:
Взаимоотношенията в семейството
Възгледи за трудовото възпитание
Дисциплина и поведение на учениците
Дислексия-нарушение на четенето
Диагностика на качествата на знанията на учениците по математика


Изтегли рефератаДиагностика на качествата на знанията на учениците по математика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия