Безжична мрежа

При нея за всеки бит, който трябва да се предаде, се генерира битова последователност с излишък, наречена чипов код. По-дългият код увеличава вероятността да бъдат възстановени оригиналните данни. В случай на грешка в един или няколко бита по време на предаването вградените средства в приемника могат да възстановят информацията, без да се препредава отново. Останалите приемници възприемат този сигнал като слаб широкочестотен шум, който се пренебрегва от повечето тясночестотни приемници.

Инфрачервена технология за предаване на данни

Третият начин за предаване на информация, който се използва сравнително рядко в безжичната локална мрежа, е инфрачервената технология. При нея за пренасянето на данни се използват много високи честоти. Предаването се извършва в инфрачервената област в електромагнитния спектър. Инфрачервената светлина не може да прониква през твърди предмети и се разсейва. Преди това разстоянието, на което може да се предава информацията, е ограничено до три фута. Тази технология намира приложение в изграждането на връзки от типа точка-в-точка, а също така може да се използва за връзка с периферни устройства, като например принтери.

Как функционира една безжична локална мрежа

При безжичната локална мрежа са използвани електромагнитни вълни, за да се предаде информацията между две точки, които нямат физическа връзка. Радиовълните се наричат още носещи, тъй като те изпълняват функция на предаване на енергията към отдалечен приемник. Данните, които трябва да се предадат, се насочват върху носещата. Този процес се нарича модулация. В резултат на това радиосигналът, който се излъчва е с няколко честоти.

Ако носещите имат основна честота, те могат да се предават едновременно, без да си влияят една на друга. За да бъдат извлечени


Други реферати:
Съдебната власт в политическата система. Роли на правораздаването
Териториално и селищно право
Що е метафизика
Търговско представителство–обща характеристика. Правно положение на търговския управител (прокурист). Правомощия
Предмет и система на гражданското право


Изтегли рефератаПредмет и система на гражданското право - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия