Безжична мрежа

да забравяме, че той трябва да е винаги в обсега на един от мрежовите възли.

Трябва де си купим подходящ безжичен мрежов адаптер. Всеки компютър, който искаме да има връзка с мрежата, трябва да разполага с такъв адаптер. В настолните системи е по-добре да се използват PCI вместо ISA карти, ако имаме свободен PCI слот. Те се разпознават и конфигурират по-лесно, тъй като са Plug and Play. За разлика от жичните мрежи, в които могат да се използват адаптери от различни производители, цялото оборудване на безжичната локална мрежа трябва да бъде от един и същи производител.

Инсталиране на безжична карта на компютър. Загасяме компютъра и го изключваме от контакта. Откриваме свободен PCI или ISA слот в зависимост от типа карта. Махаме металната пластинка от шасито, намираща се върху слота, която възнамеряваме да използваме. Внимателно поставяме картата в слота и я закрепяме с винтче за шасито. В зависимост от това как са ориентирани слотовете може да ни се наложи да обърнем компютъра настрани. Ако безжичната мрежова карта има външна антена (като например Proxim Symphony картата), включете антената към съответния извод на картата и я поставете върху неметална повърхност на най-високото възможно място, за да има максимален обхват.

Инсталиране на безжична PC карта. Изгася се компютъра поставя се картата в свободен слот и се закача към нея малка антена.

Инсталиране на драйвер. Включва се компютъра в контакта и се пуска. Както в настолните, така и в преносимите компютри по време на зареждането Windows 9х автоматично ще открие току що добавената мрежова карта. Посочва се къде се намира драйверът за съответния адаптер. За да инсталираме драйвера на мрежовата карта, трябва да разполагаме с дискета или CD-ROM, предоставен от производителя. По някое време ще се наложи да поставим и инсталационния CD-ROM на


Други реферати:
Видове банкети
Пазар на крайните потребители
Маркетингови изследвания
Маркетингови елементи
Марка


Изтегли рефератаМарка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия