Безкраки земноводниБезкраки - APODA, GYMNOPHIONA

Те са най-примитивните от съвременните земноводни. Някои видове имат незначителни елементи (зачатъци) на кожен скелет. Удълженото им червейоподобно тяло е лишено от крайници. В скелета им липсват дори костиците на раменното и тазовото поясче. Придвижват се чрез змиевидни движения, за което спомага и увеличеният брой гръбначни прешлени (до 300). Тялото е и външно наделено с кожни гънки (бразди), стигащи до 400 на брой, но те не съответстват на броя на прешлените.

Безкраките земноводни са приспособени за подземен ровещ начин на живот. Обитават рохкавата влажна почва край водоемите и в горите. Хранят се с дребни почвени безгръбначни животни. Очите на повечето видове са слабо развити или напълно закърнели. Устата им е разположена в долната част на главата. Дължината им варира от 6,5 см до 1,5 м. Кожните им жлези отделят обилно слуз, която при някои видове е отровна. Разпространени са във влажните тропици на Африка, Азия и Америка Някои видове се заселват в термитници, мравуняци или гниещи дървета в гората и се хранят с обитателите им. Оплождането им е вътрешно, а яйцата си (5 — 30) снасят или в дупки по брега, или във влажната почва. Водните обитатели са живородни. Грижат се за потомството си, като женските опазват купчинката с яйцата си, увивайки се около нея.

Те са най-малобройната група сред земноводните. Наброяват 154 вида.
Стройната цецилия с размерите си също се доближава до змиите. Възрастните индивиди стигат до 65 — 70 см дължина. Тялото е цилиндрично и е стеснено непосредствено към краищата на главата и опашката. Дебелината му е колкото молив—5 — 8 мм. Външно то е наделено с 210 — 285 пръстенчати гънки, които са по-забележими на задната му половина. Кожата е изцяло масленозелена или тъмнокафява, но на коремната страна е по-светла. Под очите на главата си имат по едно чувствително пипалце.


Това земноводно е южноамерикански жител и населява влажните гори в северната част на континента. Освен по външния си вид стройната цепилия много прилича на дъждовните червеи и по начина си на живот. Живота си прекарва под земята, ровейки рохкавата и влажна почва в горите, особено близо до реки, блата и езера. Движенията й по земята са енергични и изненадващо бързи за безкрако животно. Често в пръстта прокопава сложни ходове, формиращи истински галерии, с което допринася за поддържането на почвата рохкава. На повърхността излиза рядко. Когато се движи в почвата близо до повърхността и, приповдига най-горния почвен слой, както това правят и някои гризачи. Така лесно можете да проследите ходовете й.


Понякога стройните цецилии се заселват и в големи стари мравуняци и се хранят с мравките. Родът й Caecilia наброява 32 вида, но тя, както и останалите видове, е лишена не само от двойки крайници, но и от истинска опашка. Опашният дял от гръбначния й стълб е закърнял почти изцяло и задният отвор (клоаката) е разположен връхно на самия заден край на тялото. За сметка на закърнялото й зрение силно се развива обонянието. То има основно значение за намирането на храната — дъждовни червеи, бавно подвижни пълзящи насекоми, паяци, охлюви и др.


Оплождането при стройната цецилия е вътрешно. Мъжкият има външен копулативен полов орган, чрез който опложда яйцата в тялото на женската. Те се снасят във влажна почва в самостоятелно изровена ямка. Бъдещата майка се увива около тях и ги „мъти", но не за да ги стопли, а за да ги предпази от прекомерно изпарение на влагата.
Други реферати:
Информация-основни понятия
Понятие за модел и моделиране
Електронни системи за търговия на фондовата борса
Аристотел - За душата - част трета
Компютрни мрежи


Изтегли рефератаКомпютрни мрежи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия