Безнадзорни деца в България

ШУ „Епископ Константин Преславски”

Педагогически факултетРЕФЕРАТПо Формиране на социални умения

Тема: Безнадзорни деца в България

Изготвил:


Социални дейности II курс Ф№


ПРОВЕРИЛ: доц. д-р К. Марков
Шумен


Други реферати:
Дипломна работа върху Тютюн
Елементите от геометрия в обучението по математика – ΙΙΙ клас
Методика на преподаването на еднакви триъгълници (13 страници)
Технологии
Историческо развитие на българската хорова песен


Изтегли рефератаИсторическо развитие на българската хорова песен - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия