Бизнес план на ресторант

-К.П.съ-председател. Има три годишен опит в ресторантьорството, почти осемгодишен опит в управлението на хора и половин година във финансовия мениджмънт, посвещавайки се на изграждане и успешно уравление на бизнеса

-М.Г.мениджър на ресторанта.Има над десетгодишен стаж в управлението на ресторанти. Отговаря за целия ресторант, персонала и е на трето място след двамата съпредседатели.

6.2. Кадрови план

Този план е отражение нацелта да се подсигури достатъчно обслужващ персонал. За момента нормата на един служител е да обслужва 30 клиента, освен ако обстановката не предизвика промени. Общите производствени разходи са 18%.Ден

Позиция

Количесто

Цена

Ср. Бр. Часове

Общо

Извънредно

Общо

Понеделник


0

0

0

0

0

0

Вторник

0

0

0

Сряда

Сервитьори

3

5.00

7.5

75
Охрана

2

7.00

6.5

195
Барман

2

5.00

7.5

75
Барман

1

4.50

7

31
Готвачи

3

15.00

7

75
Други


8.00

0

0
376

64

$441

Четвъртък

Сервитьори

3

5.00

7.5

113
Охрана

5

7.50

6.5

244
Барман

3

5.00

7.5

113
Барман

1.5

4.50

7

47
Готвачи

3

15.00

7

75
Други

0

15.00

0

0
516

88

604

Петък

Сервитьори

4

5.00

7.5

150
Охрана

7

7.50

6.5

341
Барман

4

5.00

7.5

150
Барман

2

4.50

7

63
Готвачи

3

15.00

7

75
Други

0

15.00

0

0
704

120

824

Събота

Сервитьори

4

5.00

7.5

150
Охрана

9

7.50

6.5

439
Барман

5

5.00

7.5

188
Барман

2

4.50

7

63
Готвачи

3

15.00

7

0
Други

0

15.00

0

0
839

143

982

Неделя


0

$0

0

0

0

0

Общо бр. Часове на седмица

2,436

414

2,850ПЛАН НА ПЕРСОНАЛА

2008 2009 2010

Персонал на заплата

280 700

290 880

310 600

Почасов персонал

105 100

115 220

120 600

Общ брой хора

0

0

0

Обща заплата

385 800

406 100

431 200

7. Финансов план

7.1. Важни предпоставки-основните предпоставки са:

-мениджърските умения ще нараснат през годините Така нарастващите разходи през тригодишния период ще доведат до повишаване на годишния паричен поток.

-очаква се лек икономически ръст от 5% през първата година, а през останалите-около3%.

-очаква се все по-голямо търсене на този тип луксозни ресторанти.ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ

2008 2009 2010

Планирани месеци

1

2

3

Краткосрочен лихвен %

10%

10%

10%

Дългосрочен лихвен %

10%

10%

10%

Данъци

25%

25%

25%

Продажба на кредит %

10%

10%

10%

Други

0%

0%

0%

Тотална сума
Разходи за заплати

367 380

404 119

444 532Продажба на кредит

220 630

250 400

275 430

Нови разплащания

1 750 700

1 870 800

1 990 500

Инвентарни покупки

360 130

404 450

450 800

7.2. Анализ на рентабилносттаНа месечна база----140 900

Месечен доход------140 900 евро

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Среден доход от един клиент-----8евро

Ср.непостоянен разход от 1 продукция-----0, 18 евро

Ср.постоянен разход на месец----120 340евро7.3.Очаквана печалба и загубаПро форма баланс на печалба и загуба( в евро)

 

2008

2009

2010


Продажби

2,280,340

2,500,400

2,750,000


Разходи за продажби

370,380

400,120

440,500


Заплати за производство

0

0

0


Други разходи за производство

0

0

0


 

------------

------------

------------


Общо разходи за продажби

370,380

400,120

440,500


Брутна печалба

1,909,960

2,100,280

2,309,500


Брутна печалба %

83.86%

83.86%

83.86%


Разходи

 

 

 


Заплати

390,900

410,500

430,100


Разходи – Маркетинг и продажби, и други

410,500

430,500

450,200


Амортизация

0

0

0


Такси от кредитни карти

10,700

10,900

11,200


Професионални такси

6,500

6,650

7,800


Такси за пропуск

0

0

0


Такси за акцизи

390,500

400,100

407,300


Имуществени Такси

0

0

0


Оборудване на лизинг

2,500

2,600

2,650


Комунални услуги

35,000

35,700

36,200


Застраховки

22,500

22,950

23,400


Наем

75,000

75,000

76,500


Осигуровки

60,600

70,000

73,500


Други

0

0

0


 

------------

------------

------------


Общо оерационни разходи

1,500,900

1,550,700

1,620,400


Необложена с данък печалба

490,100

610,500

780,600


Лихвени разходи

0

0

0


Данъчни такси

120,250

150,100

195,600


Нетна печалба

370,750

470,430

590,000


Нетна печалба / Продажби

16.24%

18.95%

21.42%
7.4.Очакван счетоводен баланс

Счетоводният баланс представя един устойчив растеж на собствения капитал и силни финансови позиции.Про форма Счетоводен баланс(в евро)

 

 

 

 

Активи

 

 

 

КТА

2008

2009

2010

Пари в наличност

501,100

978,550

1,570,680

Вземания

15,250

16,776

18,450

Инвентар

3,250

3,585

3,940

Други КТА

0

0

0

Общо КТА

519,600

998,910

1,594,030

ДТА

 

 

 

Дълготрайни активи

0

0

0

Амортизационни начисления

0

0

0

Общо ДТА

0

0

0

Общо активи

519,600

998,910

1,594,030

 

 

 

 

Пасиви и Капитал

 

 

 

 

2008

2009

2010

Разплащания

67,339

72,217

77,382

КСраткосрочни вземания

0

0

0

Други КТП

0

0

0

Общо КТП

67,339

72,217

77,382

 

 

 

 

ДТП

0

0

0

Общо Пасиви

67,339

72,217

77,382

 

 

 

 

Внесен капитал

567,750

567,750

567,750

Забавени плащания

(485,250)

(115,480)

358,940

Приходи

370,750

470,430

590,000

Общо Капитал

452,260

926,700

1,516,700

Общо Пасиви и Капитал

519,607

998,914

1,594,082

Собствен Капитал

452,260

926,700

1,516,700


Други реферати:
Периферни устройства
Отворен код и лицензи подходящи за комерсиални продукти
Системата Western Union и програмния продукт Money Transfer 2000
Анализ на туристическото търсене в Китай
Значение, възможности и перспективи за развитие на Пиринския край


Изтегли рефератаЗначение, възможности и перспективи за развитие на Пиринския край - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия