Бизнес планиране и контрол. Контролинг


Бизнес планиране и контрол – Контролинг


Съдържание на контролинга

І. Общото и различното между обект и дисциплината на предмет на дисциплината.

Контролингът като дисциплина е национална област за стопанското управление. Предметът (изучаваме). Предметът го отъждествяваме с обекта на изучаването от дисциплината. Дефинираме.

Обект на изучаване – процесите на контролинга като функционална област на мениджмънта. Функционален инструментариум за разработване, вземане и реализиране на управленчески решения във всички области на стопанската дейност на предприятието.

Обект. В по широк аспект обект на изучаване е предприятието и по специално капитала като инструментариум за разработване, вземане и реализиране на управленчески решения. Оттук се налага пояснение на предприятието и да го сравним със организацията.


Бизнес комуникации PR

Стоп. Управление Индустриален мениджмънт и

предприемачество – промишлени

предприятия

Мениджмънт в международния бизнес

маркетинг, export, import


стопанско управление – бизнес администрация

публична администрация – организациите


Организацията е обединение на хора за изпълнение на определени цели и в зависимост от целта определяме характера на организацията.


Социални, икономически характеристика на предприятието

Преобразуване на елементите

Трансформация

Производство

Готова продукция
Инвеститори

предприемача

кредит
Input


Output

Реализиране
Пари

?Проучване на пазара

Доставка

Трансформиране

Реализиране

Три групи

предмети на труда

техническо средство

работна сила

решения свързани с доставката

проучване на пазара и ориентиране


Други реферати:
Теми - Инвестиционни проекти и проекти за трансгранично сътрудничество.
Полова система-курсова работа по билогия 9 клас
Теми по Финанси
Храносмилателна система
Теми по финанси-Пловдив


Изтегли рефератаТеми по финанси-Пловдив - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия