Бизнес статистика

Международно висше бизнес училище – Дистанционно обучение


Учебна дисциплина: Бизнес статистика

Казус 3


Фирма „Н” е с предмет на дейност продажба на домакинска техника и има 25 филиала в страната.След приключване на 2008 г. ръководството на фирмата се нуждае от анализ на нейната дейност със съответни изводи и оценки. Представете си, че Вие работите в тази фирма като експерт в областта на анализа и като владеещ добре статистическите методи. На Вас е възложено да подготвите за изпълнителния директор доклад, в който да се съдържат Вашите констатации, изводи и заключения от анализа на разполагаемите данни, систематизирани в няколко пункта.

1. Средният брой на заетите лица през годината е 262, от които 153 мъже и 109 жени. Те са разпределени по средна месечна заплата през годината, както е показано в следващата таблица.


Групови интервали по размер на заплатата – лв.

Брой на заетите

Мъже

Жени

Общо

до 640

2

1

3

над 640 до 680

6

5

11

680 – 720

12

12

24

720 – 760

19

34

53

760 – 800

24

22

46

800 – 840

27

10

37

840 – 880

44

9

53

880 – 920

12

8

20

920 – 960

5

6

11

над 960

2

2

4

Общо

153

109

262


1.1. Разпределението е направено по интервалната скала и е приложен асиметричният принцип при формирането на груповите интервали. За определяне на ширината на интервалите, при предварително зададени 10 интервала, е приложена формулата: x max – x min

h = ____________

k.


1.2. Полигоните на разпределението на мъжете, на жените и общо на заетите са следните:Други реферати:
Глобалната криза
Дипломация-особености
Науката и технологията във външната политика
Същност, особености и роля на валутния пазар
Международни договори


Изтегли рефератаМеждународни договори - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия