Обща характеристика на твърдото агрегатно състояние.Кристално и амфорерно състояние на веществата.Рзтвори.Понятие за ентропия. Енергия на Гибс и енегрия на Хелмхолц - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия