Бог и любов

Бог и любов

Бог е много по-голям и по-велик от това,което можем да си представим и тази истина се отнася също и за Неговата любов.Самата природа на Бога е огромна и безгранична любов.Изразена е в Иисус Христос и може да бъде измерена с цената,която Той плати за нас и с наследството,което ни предлага.Два пъти повтореното изявление на апостол ЙоанБог е любов” (1 Йоан 4:8,16) е един от най-вълнуващите изрази в Библията.Действително щастливи са тези,които могат да кажат като него: ”И ние познаваме и сме повярвали в любовта,която има Бог към нас.”(1 Йоан 4:16).Като мислим за Божията любов сме на път да надникнем в сърцето Му.Ще стоим на Свята земя и ще ни е нужна благодат за благоговение и страхопочитание,за да стъпим на нея без грях. Господ даде живота Си за нас.Цената на изкуплението ни е проливане на кръвта Му.”Като знаете,че не с тленни неща-сребро или злато сте изкупени от суетния живот,предаден вам от бащите ви,но със скъпоценната кръв на Христа,като на Агнец без недостатък и пречист” (1 Петрово 1:18,19).Единствено Неговата кръв е тази,чрез която можем да бъдем изкупени от нашите грехове,пустота и тъмнина.Господ изложи душата Си на смърт.Причислен към грешниците,разпънат между разбойниците,понася греха на целия свят и ходатийства за престъпниците.Преди да умре на Кръста,Той се моли: ”Отче,прости им защото не знаят какво правят.”Господ излива живота Си за нас.Кръвта му е пролята 7 пъти по 7 различни начина.Това не е случайно.Седем е числото,което показва действието на Святия Дух в пълнота и съвършенство. Първото проливане е в Гетсиманската градина,когато Иисус Христос се бори да предостави Себе Си за тази огромна жертва.”И когато беше на мъка,молеше се по-усърдно,и потта Му стана на големи капки кръв,които капеха на земята” (Лука 22:44). Второто проливане на Святата кръв е в дома на първосвещеника.Там е разпитван и бит.”Тогава Го заплюваха в


Други реферати:
Целта на познанието
Обществена опасност на престъпното деяние
Ценност, оценка, оценяване
Ционизъм
Недействителност на сделките


Изтегли рефератаНедействителност на сделките - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия