Бордови компютър за автомобили

  1. Анотация

В настоящия дипломен проект се проектира и разработва бордови компютър, който информира водача на автомобила за параметрите и състоянието на двигателя и неговите системи. Той е предназначен да показва в реално време параметрите на движение по маршрута, стойностите на вътрешните параметри и кодовите на неизправности на Електронния блок за управление, както и управление на изпълнителните механизми за управление на двигателя с разпределено впръскване на горивото и контролер Bosch M1.5.4.

Бордовият компютър е изграден на базата на едночиповият микрокомпютър АТ89S53.

Бордовият компютър може да работи в пет различни режима, като във всеки от тях показва различни параметри на дисплея:

  • Режим на Маршрутен компютър - в този режим се събират и показват параметри на движение като: преминатото разстояние от началото на маршрута, времето на престой в маршрута, текущата скорост, изгореното за маршрута гориво и др.

  • Режим за преглеждане вътрешните параметри на ЕБУ – извеждат се параметри като: ъгъл на изпреварване на запалването, обороти, признак за празен ход и др.

  • Режим на преглеждане кодовете на неизправностите в ЕБУ – показва кодовете на неизправности

  • Режим за управление на изпълнителните механизми на ЕБУ – достъпни са изпълни механизми като бобина на запалването, дюзи и др.

  • Режим даващ информация за прибора – показва информация за прибора и неговия автор


Други реферати:
Състояние и основни етапи в развитието на туризма в България
Реферат за туристическите обекти в България
Селски туризъм в село Рибарица
Тенденции в развитието на туристическото предлагане на планинския ваканционен туризъм в Банско след 2000г
Средства за подслон и ЗХР


Изтегли рефератаСредства за подслон и ЗХР - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия