Борси и борсови операции

срок за осъществяване на поръчката;

цена или граници на движение на цената по която следва да се осъществи сделката;

Борсовата сделка означава:

  1. изразява начина по който се сменя статута на собственост в/у материално веществените и финансовите активи;

  2. изразява начина, по който се прехвърля и разпределя рискът съпътстващ сделката;

  3. начина по който се осъществява гаранцията по сделката;

  4. начина по който е осъществяват финансовите разплащания м/у участниците в сделката.

В зависимст от степента на риска, целите и времето на осъществяване борсовите сделки биват две основни групи: класически борсови сделки и срочни борсови сделки.Срочни борсови сделкиКласически борсови сделкиспекулативни

фючърсни дълго хедж.

хеджингови

спот късо хедж.


промпт кол опции (покупка)

флотан опционни

форуърдни пут опция (продажба)Класическите борсови сделки имат основна цел реално осъществяване на покупко-продажба. Те не целят постигане на мах. доходи, а а реализиране на активите в опр. срок до 1месец. Характеризират се с ниска степен на риск.

Срочните борсови сделки са сделки, при които цената се договаря в момента на сключване на сделката, а реалното изпълнение се отлага за една бъдеща дата над един месец. Тези сделки обикн. преследват две цели:

  1. реално осъществяване на сделката;

  2. прогностична и спекулативна цел, която не преследва реално придбиване на активите. В случая сделката се превръща в сделка за покупко-продажба на финансови права.

Спот сделка- това е сделка за незабавна доставка. Тя изисква активите, които са обект на покупко-продажба да се доставят на купувача веднага след сключване на сделката.

Промпт сделка- изисква задължително изпълнение на произтичащите ангажименти, но предполага отсрочване м/у времето на сключване на сделката и времето на реалното изпълнение до 14дни.

Флотан сделка- тази сделка е свързана с търгуване на товари на борсата. Прилага се в два варианта:

  1. когато на борсата се търгуват товари натоварени на кораби, които се намират в Открито море;

  2. когато се продават товари, които в мометнта се товарят и корабът още не е отпътувал.


Други реферати:
Организация и структура на социалното осигуряване
Функции на Публичната Администрация
Структура и организация на национална агенция за приходи
Предоставяне на достъп до обществена информация и защита на личните данни от органите на НАП
Териториално-устройствена характеристика на община Смолян


Изтегли рефератаТериториално-устройствена характеристика на община Смолян - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия