Борси и борсови операции

При пут опцията, когато базисната цена > спот цената, което озн., че вътрешната ст-ст при кол опцията = спот ццена- базисна цена, а при пут опция = базисна цена- спот цена.

Времевата стойност = опционна цена- вътрешната стойност

Времевата ст-ст е добавъчна премия, която продавача на опция трябва да получи затова, че поема риск продавайки опции с различен падеж. Колкото е по- голям падежа на опцията, толкова е по-висок риска за продавача и толкова е по-голяма времевата ст-ст на опционната цена.

Фактори влияещи в/у опционната цена са:

 • р-щето на базисната цена;

 • р-щето на спот цената;

 • падежа на опцията;

 • динамиката на лихвените проценти;

 • валутните курсове.

В зависимост от тези фактори опционна може да бъде в три състояния:

 1. опцион над пари- базисната цена < спот цената –при кол опцията и когато базисната цена > спот цената при пут опцията и купувача има икон. изгодна ситуация да упражнява право на опция.

 2. опцион на пари- базисната цена = спот цената

 3. опцион под пари- има когато купувача на опцията няма икон. изгода до упражнява правото си на опция, това е когато при кол опция базисната цена > спот цената и при пут опция базисната цена < спот цената.

За да се измери чуствителността на опционната цена от изменението на спот цената е разработен показател делта. Ако делта =1 то тогава опционната цена се изменя с такава величина с каквато се изменя и спот цената.

Ако делта = 0 има слаба реакция на опционната цена от изменението на спот цената.

Опционни стратегии:

Стратегии при кол опциите:

 • застрахователна- изразява се в това, ч купувача пристъпва към покупка но кол опция, защото прогнозира че в един бъдещ период спот цената на ресурсите значително може да се повиши, затова купувача иска да защити опр. ниска цена на придобиване на ресурсите.

 • спекулативна- тя се реализира от купувача, когато използва опционна за придобиване на ресурси на ниска цена, които да продаде веднага на по-висока цена.

Продавача на кол опция има само спекулативна стратегия, а именно той разчите че при падежа на опцията няма да настъпи икон. изгодна ситуация за купувач на опцията в следствие, на което той няма да си упражни правота на опция и продавача нямма да понася нкакви задължения по сделката, а ще реализира Пч= размерът на опционната цена, която получава. Продавача може да продава два вида опции с покритие и без покритие- продавача продава нещо, което няма.

Стратегии при пут опции:

Купувача на пут опцията има две стратегии:

 • застрахователна- реализира се, когато купувача на пут опция е притежател на активи и иска да избегне риска от понижение на цената им в бъдеще.

 • спекулативна- използва се за реализиране на спекулативна Пч от купувама на пут опцията.

Борсовите индекси отразяват движението на цените на акциите през минали периоди. Информацията се използва за определяне въздействието на пазара в/у протфейла на отделния инвеститор.


Други реферати:
Видове сингонии
Малък и среден бизнес
Електронни теодолити
Маржинализъм
Дейност на течащите води


Изтегли рефератаДейност на течащите води - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия