Ботев-произведения

Майце си” – първото публикувано Ботево стихотворение (1867г.) вестник „Гайда” на П. Р. Славейков. Дълбоко елегична творба разкриваща неудовлетворението от живота и от разбитата младост. Лирическият герой е самотник, злочест скитник в един омразен свят. Недоволството е подсилено от носталгията по дом и близки, както и от несподелените пориви на ума и сърцето.

  • форма – изповед, жалба

  • жанр – елегия

За първи път в Ботевата поезия се явява един характерен образ – за неспокойствието в човешката душа. Революционното мислене на поета още не е избистрено, за това в разочарованието си търси майчината топлота и закрила. Чувствата и преживяванията изграждат образа на разочарования и горд самотник, страдащ от несъвършенството на заобикалящия го свят. Макар да е обкръжен от шумно веселие и приятели, той е страдалец – измъчен от живота, от емигрантството, от собствените си противоречия.

Тясна връзка с народната песен: формата (изповед); народната реч, използвана е и образността на народната песен, клетвата.


Към брата си” – И от тази творба лъхат страдание и болка, породени от самотата и неразбирането, което среща героят. Той отдавна е надраснал средата си, затова и мотивът за неразбрания и страдащ самотник продължава да бъде разгръщан. Заглавието, началното обръщение, цялостното изграждане на творбата като сърдечна изповед пред родния брат напомнят „Майце си”. И тук още първите стихове въвеждат в атмосфера на страдание и болка. Но има вече решение, за да се преодолее самотата, трябва да се обвърже живеенето с някаква цел, със смисъла: „Отечество мило аз любя”. Интересен е образът на „Тоя мъртъв свят коварен”. Това е и заспалото време и глухият свят на безсърдечието.


Дялба” – Публикувано за първи път във вестник „Свобода” през 1870 година с посвещение „Любену Каравелову”. Тук Ботев за първи път в своята поезия набелязва образа на революционера, подчертавайки преди всичко неговата твърдост и преданост към идеала, моралната му устойчивост, вярата и готовността за саможертва. С тези основни черти, уплътнен и обогатен, поетът ще изведе образа за революционера до върховни прояви на красота и величие. Лирическият герой е преодолял вече самотата, съмишленик с когото да сподели всичко: мисли, чувства, страдание, бедност, присмех, , смърт.

До моето първо либе” – не е ясно коя е девойката, вдъхновила бюбовен копнеж у поета: Парашкева Шушелова, учителка в Калофер, Мария Горанова, далечна роднина на ботевото семейство. Любовната изповед на нашия велик революционер с могъща сила изразява копнежа за любима, която би разбрала и споделила стремежите на бореца за свобода. Поетът копнее за интимно човешко щастие, което обаче за него има особена цена. Той се опитва да обвърже поривите на сърцето с патриотичния дълг, на който предано и всеотдайно служи. Така Ботев интерпретира вечния философски проблем – проблемът за взаимоотношенията между дълга и любовта. Решението идва в творбата след изстрадваме на конфликта с шекспирова сила – победа на революционния дълг пред себичната любов.

  • Мотивът за наранената младост;

  • Мрачна робска действителност разкрита с ботевски метафори;

  • Очарованието на любимата отстъпва пред болката на сиромасите и повелите на времето;


Други реферати:
Монетарна система
Мотивация на персонала
МПР - План за представяне
Наемане, обучение и развитие на персонала в туристическа агенция Макс Травел
Народно събрание


Изтегли рефератаНародно събрание - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия