Брой, разпределение, движение и структура на населението в България

Брой, разпределение, движение и структура на населението в България


1.Броят на населението непрекъснато се променя, затова винаги се определя към даден момент от времето. Пример за сравнително точна, моментна снимка на населението са преброяванията.

Географията изучава промените в броя на населението, защото те се отразяват пряко върху контингента на работната сила, броя на потребителите и върху възможностите за естественото движение на населението. Стопанското развитие на страната обаче зависи не само от количеството на работната сила, но и от нейната професионална подготовка, квалификация и образование (таблица 1).

Таблица 1. Население според някои преброяванияГодини

Общо

В градовете

В селата

1887

3 154 375

593 547

2 560 828

1926

5 478 741

1 130 131

4 348 610

1946

7 029 349

1 735 188

5 294 161

1965

8 227 866

3 822 824

4 405 042

1985

8 948 649

5 799 939

3 148 710

1992


8 487 317


5 704 552

2 782 765

2001

7 928 901

5 474 534

2 454 367

2008


7606551

5407000

2199501
Изводи от таблицата:

1.Първото преброяване на населението на България е било през 1887 г. /за цялата страна/.През тази година е отчетен брой от 3.2 млн.д.

2.До Втората св. война населението нараства много бързо поради високия естествен прираст /ЕП/.

3.След ВСВ продължава да расте , но с по-бавни темпове поради намаляващите стойности на ЕП.


Други реферати:
Пищов по кинезитерапия
Кинезитерапия
Пищов по кинезитерапия
Невропсихология
Пищови на тема Тумори


Изтегли рефератаПищови на тема Тумори - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия