Бронхиектазна болест

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

1.1. СПЕШНИ:

  • всички остри състояния J85.0, J85.1, J85.2.1.2. ПЛАНОВИ:

Присъствието най-често на смесена флора предполага началното антибактериално лечение да е комбинирано. В клиничната практика ефективност са доказали следните комбинации:

Бета-лактам + бета-лактамазен инхибитор + антианаеробен химиотерапевтик / антибиотик i.v.

Цефалоспорин ІІ - ІІІ-та генерация + антианаеробен химиотерапевтик/антибиотик i.v.

Респираторен хинолон + Penicillin3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.


Други реферати:
Проектиране на мехатронни устройства
България по време на войните (1912-1918)
Българска народност
Втората световна война
Житие на Иван Рилски анализ


Изтегли рефератаЖитие на Иван Рилски анализ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия