Бронхиектазна болест

Основава се на клиничната картина, характерен рентгенов или КТ-образ и/или ендоскопска диагноза, при изключване на други диагнози.4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

Пациентът се подготвя за изписване при овладяване на възпалителния процес или усложненията, след преценка на контролните лабораторни, рентгенови и микробиологични изследвания.

С оглед характера и тежестта на гнойните белодробни болести при бронхиектазна болест минималното по продължителност антибактериално лечение е препоръчително да е 10 дни, а при остър белодробен абсцес и гангрена – се определя индивидуално от динамиката на рентгеновата и микробиологичната находки.

При острия белодробен абсцес (гангрена) е препоръчително да се направи контролна рентгенография 30 дни след изписване с оглед преценка хода на оздравителния процес или очертана тенденция за хронифициране.

Сестрински грижи:

Приемане на болния

Ако е възможно разговор с пациента или неговите близки с цел събиране на информация за попълване на необходимата информация

Попълване на фишове за съответните изследвания:

  • Фиш за биохимично изследване – показатели по назначение на лекар

  • Фиш за рентгеново изследване

  • Фиш за урина

Требване за храна – съответната диета назначена от лекар или диетитолог

Още с постъпването си пациента се поставя на 3-ти режим

м.с вписва в реанимационния лист данните за пулс, кръвно налягане, диуреза

На пациента трябва да се осигури пълен физически и психически покой

Положението в леглото е леко повдигнато на горната част на тялото.

Кислородолечение – по назначение на лекар се определя дозировката и начина на подаване

Стриктно м.с изпълнява назначената лекарствена и инжекционна терапия

Наблюдение на кожа и лигавица. Наблюдение за цианоза.

М.с има задължение за смяна на постелно и лично бельо

Извършване на хигиенни тоалети

Храненето на пациента – съобразено с диетата.


Други реферати:
Мотивация на човешките ресурси
Насоки за действие в подкрепа на малкия и средния бизнес след приемането на България в ЕС.Положителни и отрицателни последици да МСП
Мениджърски умения и роли
Мениджър и лидер. Качества и стил
Линейна организационна структура


Изтегли рефератаЛинейна организационна структура - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия