Българи от старо време

Тук като че ли може да се потърси известно превъзходство на Дядо Любен, които не е скъперник, а по-скоро използван от по-хитрия си приятел. Комичното му желание да се представи като юнак и буйна глава неусетно печелят симпатиите на читателите. Още повече, че той застава на страната на младите. Павлин и Лила и подкрепя тяхната любов. Именно младите, които са носители на новото, носят надеждите и на автора, и на читателите. Защото въпреки и очарованието на „старото време”, въпреки носталгията Л. Каравелов открито и недвусмислено ратува за промяната, за новото, което вече идва и което той формулира в публицистиката си.
Други реферати:
Бизнес статистика
Курсов проект по статистика
Курсова работа по статистика
Език на юридическите актове
История на древното Франкмасонство


Изтегли рефератаИстория на древното Франкмасонство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия