България (1945-1989)

България (1945-1989)От отечествения фронт до политическата хегемония na БКП.

На 8 срещу 9 септември 1944г. военни части, подкрепящи образувания през 1942г. Отечествен фронт (ОФ) извършват държавен преврат като завземат най-важните държавни учреждения в София. Регенстският съвет е заставен да назначи с указ нов Министерски съвет, изграден на коалиционен принцип от партиите, участващи в ОФ и оглавен от полковник Кимон Георгиев .

В края на 1944 и началото на 1945г. отечественофронтовските партии се разрастват и формират новите си ръководства. Бързо нараства членския състав на Българската работническа партия (комунисти) - (БРП). Българския земеделски народен съюз (БЗНС) и политическия кръг “Звено”.Опозицията на новата власт първоначално се групира в самите политически формации- БЗНС и БРСДП, под лозунга за “самостоятелност” от комунистическата партия. През август 1945г. многопартийната система еОпозиционните партии решават да бойкотират насрочените за 18 ноември 1945г. Опозиционните партии решават да бойкотират насрочените за 18 ноември 1945г. Парламентарни избори за обединението за национално спасение (ОНС). Това позволява на ОФ-партиите и особено БРП да узаконят позициите си в управлениетоСлед серия от разговори за включване на опозиционни дейци в правителството на К. Георгиев завършили с неуспех, е проведен референдум и на 15 септември 1946г. България е обявена за Народна република. Подготвен е и е публикуван конституционен проект на ОФ, а в края на октомври 1946г. Са проведени избори за великото народно събрание.Индустриализацията и коопрерирането

През 1947-48г. Основополагащ елемент на политиката на БРП става одържавяването (национализацията) на собствеността. Така се разкрива пътят на следването на съветския модел, които се основава на развитието на тежката промишленост (индустриализацията).През 1945г. започва “закулачването” на едрите земевладелци. До 1951 е кооперирана половината от обработваемата земя. През 1956г. В този процес са обхванати и полупланинските и планинските райони.
Други реферати:
Макроикономика
Съвкупно търсене
Тест по Макроикономика
Тест по макроикономика
Тест по макроикономика


Изтегли рефератаТест по макроикономика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия