Българите от Македония и Одринско в порив към Свободата

Българите от Македония и Одринско в порив към свободата


След Освобождението през 1878 година, българските правителства се стремят към една заветна цел – национално обединение. Големите държави искат трайно спокойствие на Балканите и след 1885 година международната обстановка не позволява вече общи съединитски действия спрямо българите, живеещи извън пределите на България. Крепител на българския дух в Македония и Одринска Тракия е Екзархията. Начело с Екзарх Йосиф I се разгръща църковното и просветното дело в най-големите средища – Солун и Одрин.

Най-пламенните патриоти се съмняват в крайната сполука на мирния път към избавлението. Затова през есента на 1893 година в град Солун се ражда революционна организация, наречена ВМОРО (Вътрешна македоно-одринска революционна организа-ция). Главните организатори и основатели – Гоце Делчев, Даме Груев, Христо Татарчев възприемат идеята за политическа автономия на Македония и Одринско като първа стъпка за присъединяването им към Княжество България.

Комитети на ВМОРО се създават по села и градове. По планините бродят чети, които защитават от посегателства българското население.

През пролетта на 1895 година Трайко Китанчев – общественик и политик – основава друга революционна организация – Върховен македоно-одрински комитет в Княжество България.

В нажежената обстановка мнозинството от водачите на ВМОРО взема решение за ново въстание чрез 1902 година. Без знанието на главните дейци на ВМОРО – Гоце Делчев, Даме Груев, Гьорче Петров, Яне Сандански и други десницата на организацията – Иван Гарванов и др. Свикват конгрес в Солун през Януари 1903 година. Избран е главен щаб и „горски началства”.

Въстанието избухва на 2-ри август (Илинен) в Битолския революционен окръг. Добива масов народен характер и за няколко дни обхваща цялата област. Големи отреди въстаници предприемат нападения над селища и


Други реферати:
Финансов контрол и одиторски стандарти-въпроси и отговори
Тест финансово счетоводство
Тестове с отговори по одиторски контрол
Счетоводство в публичния сектор
Тест по счетоводство


Изтегли рефератаТест по счетоводство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия