Българска асоциация на социалните работници-SWOT анализ

Българска асоциация на социалните работници

Swot анализ


Увод


Българската асоциация на социалните работници (наричана по нататък БАСР) е независимо, непартйно сдружение с нестопанска цел на юридически и физически лица, които упражняват или са упражнявали практическа, изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на социалната работа; които приемат устава; отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.

БАСР е юридическо лица, сдружение с нестопанска цел за обществена полза, което осъществява своята дейност на основата на действащото законодателство, настоящия устав и оперативните ре6ения на ръководните си органи. Мисията на БАСР е да изгради устойчива, развиваща се общност на социални работници за подобряване на социалните политики и практики на Република България. Българската асоциация на социалните работници (БАСР) е със седалище град София и адрес: гр.София 1000, ул.”Мургаш” №1.

Учредяването на БАСР става през месец януари 1995 година, като Асоциацията е учредена

Членство:


Членоветв на сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане на целите на сдружението. Членството в сдружението е два вида –пълноправно и асоциирано.


Пълноправен член е всяко физическо лице, което отговаря на следните изисквания:минимална образователна степен – бакалавър в областта на социалната рабоата; да упражнява практическа, изследователска или педагогическа дейност в социалната сфера.


Асоцииран член е всяко физически и юридически лица, които приемат философията и целите на сдружението.

БАСР може да учредява свои клониве при наличие на 5 редовни члена от един регион. Клоновете имат относителна самостоятелност при организирането и провеждането на дейности в съответствие със стратегията на БАСР в региона. Всеки клон избира свойпредседатели


Други реферати:
Документооборота и компютъризацията в банкова сфера
Дънна платка
Електронен подпис в Република България
Използване на текстов редактор EDIT
Информационни системи


Изтегли рефератаИнформационни системи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия