Българската и американската бизнес култури

Българската и Американската бизнес култури

Кратка антропологическа съпоставка на прилики и отлики между две култури.

Срещата между различните бизнес култури е винаги интересна тема за изследване, особено имайки предвид настоящата бизнес реалност в България. Между американската и българската бизнес култури, които се срещат все по-често в настоящия период на капитализация и глобализация на световната икономика, съществуват доста прилики и отлики. Настоящето кратко изследване е да наблюдава част от тези прилики и отлики.

Методът на изследване на приликите и отликите между българската и американската бизнес култури тук е интервюта с професионалисти, хора които в момента работят в Американската търговска камара в България, неправителствена бизнес организация, имаща за цел да насърчава бизнес отношенията между България и САЩ. Всички от тях преди това имат различни по характер и времеви период опит в работата си. Предиѿни работодатели на интервюираните са били мулинационална компания, българска компания, българска медия, българският Парламент, и американски неправителствени бизнес организации. Чрез тази малка група от хората целя да постигна една репрезентационна извадка при сравнението на българския и американския начин на правене на бизнес и въобще начина, който се работи. пзборът ми на тази малка група се дължи на факта, че въпреки нейния ограничен количествен брой, интервюираните дават различни щтрихи към изследваната тема поради естеството на предиѿните си професионални занимания.

Според повечете от интервюираните принципните две разлики между българската и американската бизнес култури са по направления на постигането на бизнес целите и на начина, по който работодателите се отнасят към работещите. п в двете култури постигането на печалба, в следствие от бизнес дейностите, които дадена компания развива, е първостепенна ценност. В американските компании обаче, зад тази първоценност стоят фактори, които са доста различни от тези в българските фирми. А именно: американските компании целят печалбата; тя е важна цел, но средствата за нейното постигане се подбират с оглед на това те да не дискриминират работещите в тази компания. При повечето български компании средствата за постигане на печалбата не се подбират толкова внимателно с оглед на работещите – целта към печалбата за повечето български бизнесмени оправдава средствата.

Тази разлика, която всички интервюирани споделят, че е валидна за мнозинството от българските фирми, е доста показателна и за другата принципна разлика между двете култури. В американските фирми печалбата е цел, след постигането на която тя се показва в обществото (било то чрез годиѿни отчетни доклади, данъчни декларации или изплащане на дивиденти на акционерите). Публичността на първоцелта на бизнеса в България обаче остава на заден план. Печалбата се акумулира, за да остане скрит нейния реален размер. Тази разлика повечето интервюирани обясняват с нагласата на повечето български бизнесмени, че те трябва да измамят по някакъв начин държавата, особено що се отнася до събирането на данъци, нещо което здравата и добре-регулирана законова рамка на САЩ не може да позволи на американските бизнесмени.

Печалбата като цел е голям ресурс, който се споделя в двете култури. Времето и неговото разпределение е друг такъв ресурс. п българските, и американските


Други реферати:
Основни принципи на работа с бази данни
Основни технически параметри на компютъра
Основни функции на Opera
Отчети в Access
Отчети в Access


Изтегли рефератаОтчети в Access - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия