Българският дом в романа на Талев Железният светилник

БЪЛГАРСКИЯТ ДОМ В РОМАНА НА ТАЛЕВ

ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК”


Изследователите на творчеството на Димитър Талев основателно твърдят, че „Железният светилник” е най-значителната творба на писателя. Като част първа от епохалната тетралогия („Железният светилник”, 1952 г., „Преспанските камбани”, 1954 г., „Илинден”, 1955 г. и „Гласовете ви чувам” 1966 г.), посветена на съдбата на Македония през последния век на турското робство, романът претворява началото на Българското възраждане, когато народът се пробужда за свободен духовен живот.

Железният светилник” е интересен не само за литературоведа, но и за историка, социолога, народопсихолога и етнографа, защото претворява художествено живота на един български род от Македония в епохата на епическите исторически промени в съдбата на мисленето. Историческите събития се развиват заедно с героите, чиято акумулирана в дома енергия преминава в борбата за независима българска църква .

Образец на епически тип класическо повествование,Железният светилник” ни приобщава чрез вдъхновено претворения бит на едно българско семейство от Македония към участта на всички поробени българи; убеждава ни, че всичко, което се случва в семейството на Глаушеви, може да се случи с всяко друго семейство от Македония, Мизия и Тракия. Затова писателят не нарича града на Глаушеви с името на родния си град Прилеп а с обобщаващото название Преспа.

Въведени в епохата на ранното Възраждане, читателите на романа разбират защо духовно пробудената личност започва да се бонтува срещу робството и в семейството (бунтът на Катерина), и на историческата сцена (участието на Лазар Глаушев в черковната борба). Индивидуалното духовно пробуждане на младите Глаушеви ги извежда извън кръга на семейството, извън тясното пространство на родния дом. Навън градския живот въвлича в обществените конфликти множество други герои от други семейства и родове: Рафе Клинче, Аврам Немтур и дъщеря му Ния, Климент Бенков… Лъчите на „Железният светилник” пробуждат най-напред душите на младите. От този исторически момент нататък животът на дома и развитието на героите вървят успоредно с протичането на черковната борба и остават докрай зависими от нейния ход.

Епическото съдържание на романаЖелезният светилник”, дълбокият му исторически смисъл, произтичат от борбата на народа за независима православна черква, за българската Патриаршия, за четене в църквите на Светото писание на български, а не на гръцки език. Националното самоосъзнаване започва с духовното разкрепоставяне на хората в тяхната малка Родина: семейството, родния дом, родния град, Македония.


Други реферати:
Основни правила за мотивиране на персонала
Процесна характеристика на управление на човешките ресурси
Роля на мотивацията за повишаване на качеството
Реинженеринг в туристическата дейност
Разработване на мисия и визия на фирма


Изтегли рефератаРазработване на мисия и визия на фирма - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия