Българският език-Иван Вазов

в мелодията на твойте звуци сладки?

Разбра ли някой колко хубост, мощ

се крий в речта ти гъвкава, звънлива-

от руйни тонове какъв разкош,

какъв размах и изразност жива?

Чрез пряка характеристика на красотата на езика, Вазов убедително внушава неизчерпаемото богатство и сила на родното слово. В това отношение особено въздействащи са метафоричните определения на езика - ”руйни”, “разкош”, ”размах”. Вазов утвърждава жизнеността на българската реч, нейната неуязвимост, въпреки хулите.

Още в първата строфа поетът заговаря за езика като език на “дедите” и “на тая, дето ни роди”, а в предпоследната го завещава на “бъдещото бодро поколение”. В тази приемственост във времето е силата на езика и неговата, устойчивост. Вазов подчертава древността и свещеността на езика. Той е език на нашите деди и майки и затова още по-скъп за българина, още по-свят. С убедителното си слово поетът внушава, че българският език е по-достоен за почит и възхита. Той го възпява възторжено и разпалено. И ние усещаме, че тази възхвала извира от дълбините на душата му.

Езикът е прекрасен, но обруган; свещен, но охулен и опетнен; древен, но сполетян от модно ругателство. Лирическият герой е потресен от клеветите срещу българският език,“ страдания” и” мъки” /”...език страдални!”/.

Втората и третата строфа са оформени като реторични въпроси , които разкриват безразличното отношение на “хулниците” към езика. Чрез тези въпроси Вазов внушава, че обвинителите на езика не го познават. Но не само езика, а и всичко родно хулят чуждопоклонниците “ що слетя всичко мило нам и родно”. На определението на българския език като “груб брътвеж”, Вазов противопоставя творческите му възможности, “създаньята и творческата мисъл”. Затова поетът се нагърбва със задачата да покаже истинския блясък на българския език, истинското му богатство и красота, сила и мощ чрез творчеството си.

Стихотворението е написано като диалог на лирическия герой със словото. Поетът се чувства призван да възстанови връзките между българина и неговия език, за да утвърди българщината.

Други реферати:
Същност и значение на счетоводните регистри
Основни принципи на организация на счетоводството в БП
Отчитане на амортизацията на ДМА
Организация на счетоводството. Счетоводна политика
Отчитане на материали


Изтегли рефератаОтчитане на материали - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия