Българските Възрожденци...България, макар и под османския ятаган, запазила език и обичаи, била заплашена от кръста на гръцкия духовник. Някои по-заможни българи започнали да се гърчеят (да предпочитат гръцкия пред българския език). Далеч в миналолото останали героичните подвизи на българските царе и дните на величие на българската държава. Нужни били българи, които да пробудят съзнанието на народа и да му припомнят славното ни минало.

Пръв запалил искрата на народното пробуждане Паисий Хилендарски. Той е първият народен будител...


1. Паисий Хилендарски (1722-1776г.)

Паисий Хилендарски е роден през 1722г. в гр. Банско. Станал монах и 23-годишен заминал за Хилендарския манастир в Света гора, където брат му бил игумен. По това време в манастирите се трудели много граматици, учители и зографи, а в библиотеките се съхранявали стари книги.

През 1762г. в манастира Зограф („Света гора”) той завършил своята „История Славянобългарска” и сам тръгнал да я разпространява из народа. Знанията събрани в нея, вълнували всички родолюбиви българи. Навсякъде из поробената ни родина Паисий намерил стотици последователи-богатите давали пари да бъде преписвана, а бедните я пазели и разнасяли до най-отдалечените кътчета на България.

За да оценим стореното от Паисий Хилендарски, би трябвало да си припомним, че по негово време, близо 400г. от падането ни под турско робство, българите са били напълно забравили, че са имали държава, царе, свой език, а не гръцкия, своя църква, а не гръцка, че държавата ни е била велика и преславна, а царете ни-уважавани като силни владетели и умни мъже. Не само българите са забравили по онова време,че са имали някога своя държава, но и Европа е вече забравила, че е имало някога самостоятелна българска държава. Паисий пръв прозира, че народната свяст трябва да се събуди, че паметта на българите трябва да се върне, че гордото минало на страната ни е мъртво и че от нас в


Други реферати:
До Чикаго и назад
Доброто - порив към човека и свободата
Доброто - порив към човека и свободата
Дон Кихот - мъдрец или глупак
Духовната красота на лирическия герой в стихотворението На прощаване


Изтегли рефератаДуховната красота на лирическия герой в стихотворението На прощаване - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия