Българските Възрожденци

нуждите на своите съвременници от български книги. Заедно със своите съграждани младият свещенник страда от кризата, настъпила в Турция през 2-рата ½ на 18в.

Надарен с неповторим писателски талант, написал много книги, сред които „Неделник” и автобиографичния си труд „Житие и страдание грешнаго Софрония”.

В „Житието” той изповядва многобройните си патила. Веднъж, когато бил взет от турците за заложник, притеснението му било толкова силно, че му окапала косата за една нощ. От всичко преживяно свещенникът се поболява-получава нервно разтройство. За тази цел търси помощта на баячки от града. Той дава повод на преславския владика-грък, който едва ли е хранил топли чувства към родолюбивия българин, да го отстрани от църковна служба.

Дълбокото му огорчение и тежкото материално състояние на неговото семейство го подтикват да напусне града, в който 30г. е проповядвал и сял просвета. Известно време прекарва в Карнобат и близкото село Карабунар, където турците едва не го обесили. Поп Стойко се замонашава в Къпиновския манастир до Търново и получава новото си духовно име Софроний. Предлагат му да го ръкоположат за владика във Врачанската епархия.

Букурещкият период от книжовната дейност на Софроний е най-богат и значителен. С отпечатването на своя сборник с неделни учения „Кириакодромион”( „Неделник” ) той слага началото на българското книгопечатане. В „Неделник” Софроний помества предимно известни притчи и религиозни проповеди. Като познава необразоваността и нуждите на българските свещеници, той им дава едно необходимо помагало.

От Букурещкия период на Софрониевата литературна дейност най-значително произведение е неговата автобиография „Житие и страдания грешнаго Софрония”. Свежестта и непосредствеността, с които авторът разказва за своя живот, реалистичният и светски характер на творбата му я поставят наред с „История Славянобългарска” между първите оригинални произведения на възрожденската ни книжнина.

Надеждите на Софроний да види своя народ освободен от турското робство не се сбъдват. Поради напредналата си възраст той се


Други реферати:
Художествени измерения на българския национален характер-Иван Вазов-Под Игото
Цветарка-Христо Смирненски
Тълкувание на пазаж от Песен на песните
Философски измерения на трагичното (Пейо Яворов-В полите на Витоша)
Страданието породено от сблъсъка с природните и социалните сили в поезията на Яворов


Изтегли рефератаСтраданието породено от сблъсъка с природните и социалните сили в поезията на Яворов - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия