Българските Възрожденци

оттегля в един манастир близо до Букурещ, където умира вероятно през 1813г.


3. Петър Берон (1800-1871г.)

Д-р Петър Берон е роден в заможно семейство около 1800г., в гр. Котел . Учил в родния си град, в Букурещ и медицина в Германия. Той посветил малко време на своята професия, обикалял големите европейски университети, четял лекции, пишел книги из областта на различните науки. Най-голямо значение има знаменития му „Буквар” с различни поучения. Той бил отпечатан през 1824г. и заради изрисувания делфин на заглавната страница го нарекли „Рибен буквар” Справедливо го оприличават на енциклопедия, разкриваща пред българските деца чудния свят на новото знание.

Петър Берон е един от радетелите за равноправно място на българите сред останалите европейски народи. Той искрено е убеден, че само просветния народ може да бъде европейски народ. Затова всички български деца трябва да се учат и образоват-както момчетата, така и момичетата. И тази именно масовост на образованието в България той става създател на нов метод за обучение. Това е масово прилаганата и широкоизвестна в продължение на десетилетия взаимноучителна метода.

Самото съдържание на „Буквара” носи енциклопедичен характер. В неговите 8 раздела има място както за буквите и речта, така и за познания от областта на ботаниката, минералогията, флората и фауната, от физиологията на човека, аритметика, етически съвети и препоръки. И днес са непоклатимо точни някои от неговите съвети: „Когато нещо наченеш, силата си първо да притеглиш.” Или: „Ако много хортуваш, много погрешки струваш” Последната мисъл можем да срещнем по-късно в различни други езици: „Който много говори, винаги ще каже нещо, щото не трябва.” Или още: „Ако излъжеш един път, не та вяруват втори път.”

Петър Берон е измежду малцината български будители, които макар и да поддържат връзки с българските революционери от онова време, като с Георги Раковски например, не вземат пряко участие в революционните борби, както и в борбите за църковна независимост. С цялата своя научна дейност обаче той достига до европейско признание


Други реферати:
Английската кухня
Европейска кухня
Казанлъшки манастир
Изкуството в сомелиерството
Коледната елха


Изтегли рефератаКоледната елха - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия