Българските Възрожденци

тръгва из селищата на България да събира абонати и агитира за отваряне на български училища.

Главното в неговата дейност през 20-те -30-те години на 19в. Е борбата за заместване на гръцкия с българския език в училищата и църквите, за нуждата от книги и дори необходимостта от български вестник, който да поеме и осъществява справедливите български искания по това време. Неофит Бозвели е най-ревностния борец за извоюване и отстояване на църковно-националната независимост на българите от Цариградската патриаршия.

До последния си дъх Бозвели продължаваборбата за успеха на българщината. Тайно бяга от заточението си в Хилендарския манастир и пак се връща в Цариград, където заедно с един друг духовник и борец- Иларион Макариополски, подемат борбата против фанариотите.

Двамата са упълномощени от цариградските българи, свикват събрания, дават прошения, срещат се с висши сановници и чужди консули, пред които представят българските искания. Заточен отново, изтощен в борбите, пламенния борец и патриот умира през 1848г.
6. Иларион Макариополски (1812-1874г.)

Светското име на духовника Иларион Макариополски е Стоян Михайловски, а родното място- Елена, 1812г. Иларион получава най-доброто образование за времето си и достига до висок епископски сан- владика (архимандрит).

Стоян Михайловски първоначално учи в родното си селище, продължава в гръцкото училище в с.Арбанаси.

В годините 1840-1844г. Макариополски навлиза в борбите за независима църква активно. Той получава благословията на Бозвели, Априлов и др. Има огромно желание да продължи образованието си в Русия, но фанариотските сплетни довеждат до изричната забрана на Патриаршията. Иларион заедно със завърналия се от заточение Бозвели оглавяват цариградските българи и през 1844г. правят аргументирано изложение до Портата без знанието на цариградския патриарх.


Други реферати:
Принципи на конфликтологията
Афония-програма за логопедична работа
Оборудване на кабинет по Безопасност на движението
Девиантно поведение. Агресията в училище
Национални политики в училищното образование


Изтегли рефератаНационални политики в училищното образование - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия