Българските Възрожденци

Иларион Макариополски дочаква фермана за обявяване на независима българска екзархия-първата българска официална институция преди Освобождението, участва дейно в работата на Църковно-народния събор през 1871г. в Цариград и след избора на първия български екзарх Антим I – духовник от по-младата генерация, е избран за владика на Ловчанската епархия. Умира през 1874г. , изпратен до вечния си дом от множеството като един от най-заслужилите за народното, църковно-национално дело българин.Други български възрожденци - радетели за многобългарска светска просвета са:


- Найден Геров, Васил Друмев, Сава Доброплодни, Петко Р. Славейков, Иван Богоров, Иван Селимински, Братя Миладинови, Захари Зограф, Райно Попович и други.

Използвана литература:


  1. Помагало по История- изд. ”Слово” 1999г.

  2. Учебник по История и цивилизация за 11 клас- изд. „Просвета” 2001г.

  3. История на България- изд. „Булвест 2000” 1993г.Други реферати:
Бихевиоризъм–поведенческа психология
Бихевиористичен подход в социално-педагогическото консултиране
Боен стрес
Вземане на решения
Видове групи и лидерство в групите


Изтегли рефератаВидове групи и лидерство в групите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия