Ценности и социална отговорност на мениджмънта

Ценности и социални отговорности на мениджъра

 • Индивидуални ценности.

Ценнност е устойчиво вярване , че определен начин на поведение или целево състояние на съществуване е лично или обществено предпочитан в сравнение с противоположен начин на поведение или състояние на съществуване.

Ценностна система е устойчива структура от подредени по важност вярвания на индивида, отнасящи се до предпочитаните начини на поведение или целевите състояния на съществуване.

Рокийч групира индивидуалните ценности на инструментални(средства) и крайни(целеви състояния).

 • Индивидуални ценности в организациите.

Крайни трудови ценности на индивида:

 • Високо възнаграждение на труда.

 • Сигурна работа

 • Интересна работа

 • Чувство за пълноценна реализация.

 • Благоприятен психологически климат.

Инструментални ценности на индивида

 • Лоялност към организацията

 • Трудова етика

 • Лоялност към професията

 • Пестеливост (икономичност в разходаването на ресурси)

 • Предприемчивост

 • Общуване(комуникативност

 • Организационни (фирмени) ценности.


Други реферати:
Урок за Stack в C++
Структура на една C++ програма
Символни низове в Паскал
Цикли с предусловие и постусловие
Език и среда за програмиране


Изтегли рефератаЕзик и среда за програмиране - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия