Централна власт, представителна демокрация

Централна власт

Централната власт (наричана във федералните държави федерална власт) представлява властта на държавно ниво. Обичайните отговорности на централната власт са поддържането на националната сигурност и упражняването на международната дипломация, включително правото за подписване на обвързващи договори. Централната власт има правото да прави закони, важащи за цялата страна. Основните структури на централната власт са държавните министерства, ведомства и агенции, на чело на които от правителството се назначават министри.

Представителна демокрация

При представителната демокрация държавните служители се избират от народа. Най-често прилаганите процедури се изразяват в избора на кандидат мажоритарно или плуралистично.

Представителите могат да бъдат избрани или да станат дипломатическите представители на даден район, или да представляват целия електорат пропорционално, т.е. да бъде комбинация от двете. Някои представителни демокрации също така включват елементи на пряката демокрация като например референдумите. Характерно за представителната демокрация е, че докато представителите са избрани от народа за да действат в техен интерес, те си запазват свободата да използват своята собствена преценка как най-добре да направят това. 


Институции на представителната демокрация във Великобритания

Представителната демокрация е характерна за страни като Великобритания, САЩ, Канада, Австралия и др.)

Великобритания е конституционна монархия, в която монархът е държавен глава, а министър-председателят е глава на правителството. Изпълнителната власт се упражнява от британското правителство. Законодателната власт е в ръцете на правителството и на двете камери на


Други реферати:
Лични местоимения
Edno dve
Lekcii
Лекция
Нормативни забрани в българския език


Изтегли рефератаНормативни забрани в българския език - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия