Червен гигант

стр.3


Наблюдаеми характеристики на червените гиганти 

Към червените гиганти се отнасят звезди със спектрален клас K или M и клас на светимост съответно III или I, тоест с абсолютни звездни величини към тях се однасят и звездите свръхгиганти. Температурата излъчвана от повърхността (фротосферата) на червените гиганти е сравнително ниска и съответно потокът енергия от единица излъчваща площ е малък — в 2-10 пъти по-малко, отколкото при Слънцето. Обаче светимостта на тези звезди може да достигне 105 − 106LSol, тъй като червените гиганти и свръхгиганти имат много големи радиуси. Характерните радиуси на червените гиганти и свръхгиганти са от 100 до 800 слънчеви радиуса.


Други реферати:
Отчитане намалението на ДБА чрез прехвърляне на продуктивни животни за угояване или чрез клане
Последващо оценяване или т.нар. преоценяване на ДМА
Понятие за факторен анализ, видове и задачи
Отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на продукцията в животновъдството
Отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на растениевъдната продукция


Изтегли рефератаОтчитане на разходите и калкулиране на себестойността на растениевъдната продукция - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия