Червените ескадрони

Червените ескадрони

Любимите произведения много често споделят участта на любимия човек - колкото повече ги обичаме, толкова по-малко се вглеждаме в тях. Трудно е да се каже дали от такъв „подход" печели любовта между хората и самите хора, но решително може да се твърди, че от него губят и литературният анализ, и творбата, и читателят. Да се „вгледаме" в една творба, ще рече да потърсим чрез внимателно аналитично проучване скрития механизъм, чрез който тя постига „спонтанното" си и „не-посредно" въздействие върху нас. Мнозина живеят с предубеждението и страха, че разсъдъчната аналитичност безжалостно гаси пламъка на художественото въздействие, но това е предразсъдък, който стои много далеч от същината на художествената литература - художествената литература е нещо много по-сложно и по-богато от „непосредното" и „спонтанно" емоционално изживяване. Внимателното проучване на творбата, на нейните организационни принципи и сложна система от значения осмисля и утвърждава нашето общо впечатление от нея, а в повечето случаи ни разкрива и достойнства, пред които бихме останали слепи, ако се уповаваме само на „непосредното си чувство"... От внимателното вглеждане може да се пази само неуверената, неубедената любов, но за една майсторска творба подобно отношение би било и обидно, и духовно примитивно!

Стихотворението „Червените ескадрони" вече пет десетилетия е любима творба на всички, които жадуват да изживеят слиянието между революционната стихия и ударността на поетичната реч. Наред с това то е и постоянен предмет на наблюдение и описание - от несръчните съчинения в основното училище до високо професионалните анализи на критици и литературоведи. И въпреки големите успехи на нашата литературоведска мисъл и обща литературна култура все още можем да наблюдаваме как и ученици, и критици понякога се задоволяват само с идейно-емоционалния заряд на творбата, с общото впечатление и увлечение от нея. А решим ли да вникнем зад това впечатление, ще намерим една много сложна и много майсторска система, която ще го обогати, ще го разшири и ще влее нова сила в убеждението ни, че творчеството на Смирненски е дело на едно забележително лирическо дарование.

Сред неизчерпаемия свят на значения, които носи одата „Червените ескадрони", нека се спрем само на някои от организационните и съдържателни особености, криещи залога на нейната неувяхваща поетическа младост.

Стихотворението описва гордия устрем на пролетарската революция. Жизнената правдивост и убедителността в динамиката на устрема изискват да му бъдат противопоставени задържащите сили, преградите, които изправя пред него старият свят. И тъкмо в тая насока Смирненски е доловил и майсторски използвал един много характерен за лириката похват: от първата до последната строфа силите на устрема и силите на противодействието се разполагат в ритмична, редуваща се последователност, с умело градиране на напрежението и с изостряне на непрекъснатия сблъсък между тях; похват, чрез койта революционният устрем убедително доказва своя смисъл, своята мощ. Използваният похват дава обилен материал за конкретни наблюдения и общи теоретически заключения, но преди това трябва да видим как по-точно го е осъществил големият майстор лирик.

Първата строфа описва ескадроните в събирателното единство на техния бодър и смел устрем. Противодействуващите сили - „шрапнел подир шрапнел" - се появяват в


Други реферати:
Мениджмънт на времето.
Мястото на мениджъра в управленския процес.
Нездравословен начин на живот. Рискови форми на поведение.
Обучение на персонала в здравната организация.
Обща и медицинска социология


Изтегли рефератаОбща и медицинска социология - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия