Червенка (Еризипелоид)

Червенка ( Еризипелоид)

(Rhusiopathia , Erysilepoid)

Червенката е ензоотична и спорадична инфекция засягаща предимно свините и по-рядко сокалчетата и подрастващите индивиди на други домашни и диви бозайници и птици . Протича с петицемично и еритеми и некрози по кожата, артрити и еднокардити.При хората се проявява като локална инфекция по ръцете, не рядко с метастази в някой вътрешни органи и е известна под названието еизипелоид.

Исторически данни и разпространение. Червенката съществува отдавна ,но е била смесвана с други инфекциозни болести по свинете.Обособява се като самостоятелна болест след откриването на нейния причинител.

У нас на червенката по свинете се наблюдава в края на миналия век.Тя фигурира в отчета на Ветеринарното управление.

Етиология.

Причинява се от Erysipelothrix rhysiopathiae-неподвижна ,права Грам-положителна бактерия .В натривки от трупен материал тя се разполага поедично или на тройки извън клетките , както и фагоцитирана, а в натривки от хронични поражения и в стари култури- във вид на нишки.Култивиране се постига лесно при аеробни и анаеробнни условия в обикновени хранителни среди с pH 7.6 – 7.8 .Има хиалуронидазна активност.

Притежава общ за вида патоген с белтъчна природа.Въз основа на този полизахарид са разграничени много типове , означени с главните букви на латинската азбука.Съществува щамове , в които не е установен типовофазен хаптен- те са означени като N-група. Всички типове са патогенни за мишки ,а за свине –само свинете 0само щамовете от А и В типове.Щамовете от тип В се отделят в течни хранителни среди разтворими субстанции с имунизиращи свойства и се приема ,че те са подходящи за получаването на инактивиращи ваксини.

Устойчивостта на причинителя е твърде висока . Във външна среда се запазва за няколко месеца , Гнилостните процеси не го убиват.При ниски температури и при различните методи за консервиране на месо съхранява виталитета си за дълги време.Светлината и влажната топлина убиват бактерията сравнително бързо.В дезинфекционна практика се прибягва до хлорна вар,натриева основа , фенол , крезол и др.

Възприемчивост,

При ествествени условия заболяват обикновено свине от 1 до 12 месеца.Културните породи са по-чувствителни.Дивата свиня при обичайни условия не боледува .Понякога при неествествени условия на животните се засягат сукалчетата и подрастващите на други видове.Възприемчив е и човека ,който се засяга от локална инфекция.

Изкуствено се засягат свинете и някой лабораторни животни по различни начини.В диагностичната практика най-често се използват мишки и гълъби.

Епизоотология и епидемиология.

Червенковата бактерия е условно патогенен микроорганизъм,широко разпространен в природата.Намира се в организма на здрави домашни животни и диви животни.При свинете е условно широко заразоносителство , и то на патогенни за тях бактерии от А и В типове. По своята същност заразоносителството при червенката по свинете представява латентна и доминираща форма на инфекция , която стои в основата на епизоотологичната характеристика на болестта: предимно едногенна инфекция ; Протича ензоотично или спорадично със не особено висока контакгиозност; показва лятна сезонна; стационарност ; преимуществено засягане на 3 до 12 месечните прасета.

При човека заразяването става главно през кожата с нарушена цялост – наличие на ранични , драскотини , протривания , убождания . Изложени на заразяване са лисицата ,


Други реферати:
Важността на блоговете
Малката фирма-анализ на бизнеса чрез фирмената култура
Мисия, визия, политика и ценности на българо-баварския център за управление на качеството
Творчески процедури
Сравнение между политика и стратегия


Изтегли рефератаСравнение между политика и стратегия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия