Цифрово-аналогови преобразуватели

Цифрово-аналогови преобразуватели


1. Параметри и характеристики

Цифрово-аналоговите преобразуватели осъществяват преобразуване на цифрова величина Х в аналогова стойност А с някакъв коефициент на преобразуване К, т.е. А=К.Х. Ако аналоговата величина е U, то предавателната характеристика,се описва с уравнението U= К.А. Тук коефициентът на предаване К е равен на изходното U при Х= 1.

Основните параметри на ЦАП са:

- брой на разредите – число, което съответства на максималния брой на косдовитв комбинации на входа на устройството. Броят на разрядите и опорното напрежение определят максималната разрешаваща способност на ЦАП.

- абсолютна грешка на преобразуването - разликата между реалната и идеалната стойност на Uизх в крайната точка на преобразуването;

- бързодействие или време на установяване – измерва се от момента на подаване на възможно максималното число на входа до установяването на изходната величина;

- предавателна характеристика.

Структурната схема на ЦАП се състои от следните основни блокове – източник на опорно напрежение; резисторна матрица (за генериране на токовете съответстващи на разрядите); генератори на ток с устройство за управление (осигуряват точната стойност на токовете); токови ключове (включват в съответствие с входния код определени звена на резисторната матрица).

2. Видове :

- Според принципа на действие биват: със сумиране на напреженията и със сумиране на токовете.

- Според разредността и бързодействието, съвременните електронни ЦАП могат да се разделят на три групи: ЦАП с до 6 бита разредност — това са високоскоростни цифрово-аналогови преобразуватели с време на преобразуване до 10 ns; ЦАП с разредност 8 - 12 бита — тук попадат конвенционалните преобразуватели с общо предназначение, със средно бързодействие и с време на преобразуване до 10µs; ЦАП с 16 и повече бита разредност — тук попадат високоточни преобразуватели с относително ниско бързодействие.

3. ЦАП със сумиране на токовете.

Тези ЦАП работят със сумирането на токове, които са пропорционални на тежестта на разредите. При двоична бройна система, токовете се отнасят помежду си както степените на две. На сумиране подлежат само онези токове, чиито съответстващи разреди са 1, защото тогава ключовете се затварят към точката на сумиране. Когато кода е 0 съответните


Други реферати:
J`aime la ville
Tout ira miex demain, voilà mon ésperance. Tout est bien aujourd`hui, voilà l`illusion. Voltaire
Der kleine Prinz
Wasser
Sprache und Globalisierung


Изтегли рефератаSprache und Globalisierung - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия