Цветове и цветя

ЦВЯТ

У-во на цвят-цветът представлява скъсен петораст при който листата са видоизменени в цветни 4асти в връзка с половото размножаване,той служи за образуване на гамети,семена и плодове.Пълният цвят се състои от цветна дръжка,цветно легло и около цветник-състои се от венчелистче.Чашката е образувана от зелени свободни или сраснали чашелистчета.Венчето е по голямо и е съставено от свободни или сраснали венчелистчета които са различно обагрени понякога ярко обагрени.Същинските части на цвета са тичинките и плодника.

У-во на тичинките-всяка тичинка се състои от тичинкова дръжка и прашник.Прашникът се състои от 2 части които са свързани с паренхимни клетки.В него има гнезда които се намират поленовите зърна.Поленовото зърно представлява цветната прашинка.Тя е съставена от 2 обвивки-вътрешна интика и външна екзина.Ядрото на прашника се дели на 2 след което се формира 2 клетки едната вегетативна-голяма,даваща при деление поленовите тръбици,а другата генеративна много по малка даваща при деление 2 мъжки полови гамети-сперми.В такова двуклетъчно състояние цветната прашинка се пренася от вятъра или насекомите върху близалцето на плодника.

У-во на плодник-плодникът се състои от долно разширена част яйчник,стълбче и близалце.В яйчника се намира семепъпката,тя е обвита от тъкан от обвивка наречена интигоменти,навътре е разположена ядрената част наречена нуцелус.В връхната част на нуцелуза е разположена зародишната обвивка.Ядрото на зародишнат аобвивка се дели; 2 от ядрата се придвижват към средата и образуват вторичното ядро.Останалите 3 кл. образуват яйчният апарат които се състои от 3 кл.:едната яйцелетка е голяма,останалите 2 са кл.помошници и се наричат синергиди,от другите 3 ядра в противоположния край на зародишната торбичка се формират 3 клетки наречени антиподиални.Това състояние зародишната торбичка е годна за оплождане.

ОПЛОЖДАНЕ-премесената прашинка върху близалцето прораства.Интината нараства и образува поленова тръбица,която се промъква междукл. Която се промъква между кл.на близалцето,стълбчето и нуцелуса стигат до семепъпката и враства зародишната торбичка.Генеративното ядро се разделя на 2 и образува 2-те мъжки


Други реферати:
Съвкупно търсене
Съвкупно търсене и предлагане-речник
Същност на счетоводството
Същност на одита
Фактори влияещи на фирмената дейност


Изтегли рефератаФактори влияещи на фирмената дейност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия