Църквата Св. София

Днес обаче кварталите около нея много са се разраснали и църквата вече се намира в центъра на града.

По своята форма църквата представлява засводена кръстовидна трикорабна базилика с купол и с едно преддверие. Отстрани на апсидата тя няма второстепенни отделения или две по-малки апсиди, както е обикновено при византийските църкви. Обаче две малки отделения се намират отстрани на преддверието.

Дължината на църквата заедно с апсидата е 46.45 метра, широчината и е 20.20 метра, височината на купола е 19.75 м. Църквата е претърпяла по турско време значителни поправки и промени, състоящи се преди всичко в умаляването или съвършеното премахване на много от прозорците и вратите, и постоянното поправяне на зидовете. Така например цялата северна стена на църквата, както отвън, така и отвътре, носи чисто турски характер, с изключение само на най-долната част отвън, която е стара. На пръв поглед изглежда, че тази стена е била съборена почти до основи и после пак изградена отново през турско време, но на някои места, където турския зид е отчасти разяден, ясно се вижда старата сърцевина на зида. Освен това сводът на левия страничен кораб, който лежи върху този зид , е стар във всичките си части. Ясно е следователно, че целият зид никога не е бил съвсем съборен, понеже в такъв случай сводът не би могъл да се крепи. Това, което изглежда като турски зид, не е нищо друго, освен една турска облицовка на стария разяден зид. Тази техника на облицоване на цяла разкъртена стена с по-тънка допълнителна зидария се вижда и върху северната външна стена на напречния кораб. Такава по-късна облицовка е открита на много места по цялата сграда. От тези факти се вижда, че не всяка стена, която показва външно по-късен произход, наистина е стара, а това има извънредно голямо значение за правилната преценка на сградата.

Резултатите от правените разкопки дават информация и за основите на църквата. Те стигат на дълбочина до 4 метра и са правени от речни камъни и тухли, последните от които са поставени между камъните в един пласт от три


Други реферати:
Класификация и категоризация на заведенията за обществено хранене саглъсно действащата нормативна наредба в Б-я
Класификация на малките и средни предприятия
Държавно регулиране на икономиката-определения на най-важните понятия
Лекции по Икономика за 1ви курс ТУ София
Климатични и почвени особености на територията на България


Изтегли рефератаКлиматични и почвени особености на територията на България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия