Църквата Св. София

реда. Тук се вижда ранновизантийски начин на градеж, при който пластове от камъни се заменят последователно с пластове от тухли, поставени в 3 – 5 реда. Върху основата идва най-напред един ред от големи каменни блокове, които образуват навсякъде собствения цокъл на църквата и определят по този начин нивото на първоначалния и под.

Цялата горна постройка е направена от тухли и хоросан, а градежа на стените е изключително правилен и равномерен, което се дължи на еднаквата големина на тухлите. При по-късни поправки на църквата обаче, градежът на стените е разнокачествен ,тъй като са употребявани по-малки и по-тънки тухли с различни размери.

Установени са, условно казано, няколко главни строителни периода, които са оставили своя отпечатък върху постройката. Те се характеризират главно с различния материал, употребяван в градежа и с различния начин, по който са третирани прозорците. Всеки период съответства на една епоха, в течение на която често са се налагали поправки и са се строили пристройки.

Първият строителен период отговаря на първоначалната постройка на църквата.

Вторият – се характеризира с това, че някои от прозорците са били умалени на височина, а други изцяло запушени, без да се изменя първоначалната им форма. Сигурно е, че този период е предшествал турското владичество и преустройството на църквата в джамия, тъй като дотогава не се срещат никакви турски елементи. Употребяваният строителен материал отново е бил тухли и хоросан.

Третият период е вече турски. Отличава се с изключително солиден и правилен градеж от камъни и тухли. Прозорците са били умалени още повече и са им били направени украсени, заострени сводове. На същия период се дължат и внимателно направените облицовки на стените.

Четвъртият период е също турски, но се отличава с голяма немарливост в градежа, който навсякъде е неравномерен, слаб и набързо извършен.


Други реферати:
Обща характеристика на ситемите с изкуствен интелект
Операционни системи
Системи за отдалечено управление. Управление от средата на Internet
Предпоставки и принципи на изграждане
Софтуерни технологии


Изтегли рефератаСофтуерни технологии - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия