Църквата Св. София

Характерни за този период са дървени греди, поставяни на повърхността на зида, които са скривани само с мазилка. Прозорците са с обикновена четвъртита форма с каменен бордюр по края.

Като пети строителен период се означава времето след Освобождението, както и реставрацията от 1900 г. и реконструкцията на керемидения покрив през 1911 г.

Преди разкопките на „Св. София”, нейния под е бил на височина 1 м. над каменния цокъл на сградата и е бил постлан с правилни, шестоъгълни тухли, които се вадели много лесно, поради което голяма част от тях са били откраднати още преди това. Този под е вероятно от турския период. Най-старият под на църквата, както може да се очаква, се намира почти на същото равнище с каменния цокал, надвишавайки го с едва няколко сантиметра.

Куполът се намира върху квадратно пространство, което се образува от пресичането на главния кораб с напречния. Той лежи на четири перпендикулярни, една на друга арки. Диаметърът на купола е 9 м., а височината от върха му до първоначалния под на църквата – 19.75 м. Той е граден само от тухли, поставяни в концентрични кръгове, които към върха постоянно се смаляват. Доколкото може да се съди от тези места, където мазилката е изпадала, куполът е граден наведнъж и не е претърпявал никакви поправки от вътрешната си страна. Във всеки един от двата щита под купола, които се образуват към страничните отделения на напречния кораб, се намира по един прозорец. Тези прозорци, които по-късно са били зазидани, никога не са служили за осветление, тъй като те не излизат на покрива на напречния кораб, а лежат по-ниско от него. Куполното пространство следователно не е получавало никакво непосредствено осветление отвън.

Страничните отделения на напречния кораб също са засводени и то с плосък, кръстат ( манастирски ) свод. Този свод отново лежи върху четири арки, а преходът се образува чрез особено нареждане на тухлите, които не са поставени хоризонтално в концентрични кръгове, а наклонено и то така, че на всяка страна


Други реферати:
Същност и задачи на управлението
Управление на човешки ресурси
Управление на екипи
Управление на отпадъците
Финансов мениджмънт


Изтегли рефератаФинансов мениджмънт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия