Дамата с рентгеновите очи

Дамата с рентгеновите очи” – сатира на един самовлюбен свят


В разказа "Дамата с рентгеновите очи" Светослав Минков изслед-

ва и изобличава лишеното от духовност човешко съществуване.За

тази цел той използва науката като проявител на негативните тен-

денции.При Светослав Минков научното откритие е повод да се

направят изводи за това,какво се променя у човека,какви са по-

следствията от прогреса,как той трябва да се заплати.

Авторът изобличава пороците и недъзите и по този начин изгражда образ на един свят, далеч от духовното и обикновените човешки радости.

Мъдростта,скромността,добротата са основни белези на личността.В произведението те не са характерни за описаните герои.Семейството,любовта и приятелството са традиционни ценности,а в преобърнатия свят на разказа те са далеч от реалността, живеят в образа на един самовлюбен свят.

Социалните недостатъци са изразени чрез сатирата. В съвременния самовлюбен свят често срещани са хора с различни недостатъци, които въпреки това се самозалъгват за своя външен вид и положение. Осмиването на салона за красота непрекъснато градира.Битовите детайли са подчертано модерни -”металически кресла”, “илюстровано списание”,съобщение за светски събития. Авторът насочва сатирично изоблечение към прочутия дамски хирург. Дами със силно изразени физически недостатъци,които с “половинчасова” интервенция “маестро” Галфоне превръща в приказни красавици. Светослав Минков осмива отрицателните персонажи, техните недостатъците. А това са недъзите на един самовлюбен свят.

Маниерите на Мими Тромпеева - “изтърси пепелта от цигара-

та си”,”сне кокетно жълтата си каторена шапка” - я разкриват като типичен персонаж от света на фалша и бездуховността.В нейния образ авторът изобличава всички суетни жени, които вярват,че с красотата ще си подсигурят щастие в живота.

В разказа еблематичността на образа на Мими е разкрита в нейните рентгенови очи.Дори на съблазните на маестрото тя откликва с “приятно учудване”, “печална гримаса”.

В разказа “Дамата с рентгеновите очи “ няма герои,които могат да бъдат еталон за човечност,мъдрост,сърдечност.В същото време Светослав Минков утвърждава красотата чрез изтънченост и безукорност в осмиването на грозното.

Светът на героинята е “живо грибище “, населено от “скелети”, “без мозък”, със “сърца мънички като врабчета”.Този свят е ужасяващ,но той не


Други реферати:
Биологични процеси
Контрол върху амортизациите и ремонта на дълготрaйните активи
Биология - теми.
Методика на ценообразуване
Биологията


Изтегли рефератаБиологията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия