Данте Алигиери - Ад

мислещ човек, е вярващ христи­янин. И той определя най-лекото наказание за великите езичници - първия кръг на Ада.

Греховните страсти на любовта се наказват във втория кръг. Тук са древните жрици на любовта - Семирамида, Клеопатра, хубавата Елена от Троянската война. Разбира се, не са забравени Парис, Ахил,. Любовните им страсти като сила на гре­ховни преживявания са метафорично изра­зени от Данте чрез буйни адски ветрове, които носят в безспирен вихър душите на съгрешилите от обич без мяра.

Но не само подвластните на любовта нарушават мярата за съответствие между страст и реалност на желанието. За Данте лакомниците в живота са не по-малко обладани от порочни страсти и той им отрежда третия кръг на Ада. В четвъртия са скъперниците и прахосниците, ко­ито се измъчват взаимно. Епикурейци и еретици са наказани справедливо в петия кръг. Горчиви са страданията им. Удовол­ствието да отричаш божествения смисъл на живота се заплаща скъпо. Самоубий­ците, превърнати в сухи дънери с безлистни корони, обитават шестия кръг на Ада.

За всеки човешки порок Данте отделя място в Ада. Извратените, съгрешили против природата, са поставени в седмия кръг, човешкото лукавство се наказва в ос­мия Кръг на Ада, за да се стигне до най-големия грях, според Данте, на предате­лите и изменниците. Това са престъпле­ния от нравствено и морално естество, които се наказват най-тежко в последния девети кръг.

Ренесансовият поет приема предател­ството за нравствено разложение на душата. Това е най-тъмната бездна на човешкия духовен Ад. Страданието е голямо.

. Граф Уголино, ра­зяждан от вътрешни терзания, гризе главата на епископ Руджиеро. Душата се „гърчи”, болка „гри­зе” съзнанието. Предателството наказва с еднак­ва сила душите и на двамата Дантеви герои - ре­ални исторически личности. Подложени са на не­човешки страдания. Грехът им не може да се из­купи с нищо. И двамата са предатели. Посегнали са на човешкото в себе си. Унищожили са своята хуманна същност. Милост за техните души няма. Това е нравственото възмездие на обремененото съзнание. Най-тежкото наказание за човека. При­съда, произнесена от самия него. В най-тъмната и дълбока бездна на Ада е поставен Луцифер - разбунтувалият се ангел срещу Бога. Това е вид предателство според християнската религия. Луцифер е наказан жестоко. Той символизира въоб­ще човешкото предателство. Затова и образът му е хиперболизиран. Има три глави, три усти. Той е пре­дал трите Божествени начала - Отец, Син и Дух. По­добно на предателите Руджиери и Уголино, и Луцифер гризе главите на трима велики изменници и предатели: Юда, Брут и Касий. Универсалната идея за


Други реферати:
Сравнителен анализ на постиженията на верига „шосейни пробези” от държавното първенство по лека атлетика за периода 2006 – 2009 г
Средства и характеристика на физическото възпитание
Стрес, претренираност, умора и възстановяване от психологическа гледна точка и в частност в спортното плуване
Съвременни аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт
Съвременни аспекти на спортната тренировка и грешките допуснати в Пекин


Изтегли рефератаСъвременни аспекти на спортната тренировка и грешките допуснати в Пекин - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия