Данъчна защита

5


ДАНЪЧНА ЗАЩИТА


Данъчна измама – такова заблуждаване на орган по приходите при определяне на данъчна основа и съответстващото на нея данъчно задължение чрез укриване на данни, факти и обстоятелства имащи значение за данъчното облагане. Данъчната измама е в ущреб на данъчния бюджет.

  • Неплащането на данъци в големи и особено големи задължения

  • 2500 лв. и 5 години

  • Конфискуване на имуществото на длъжника и 8 години

  • Извършване на незаконни счетоводни дейности с цел осуетяване установяването на големи данъчни задължения – подправянето на счетоводните документи и ползването на неверни счетоводни документи – чл. 256 от НК – лишаване от свобода до 8 години и глоба от 5000 лв.

  • Противозаконно пречене или пречене чрез принуда на контролен орган да изпълни свое законно действие – чл. 258 от НК – 3 години и глоба до 2000 лв.

  • Създаване на организации с идеална цел, фондации за получаване на противозаконни облаги или извършване на забранена дейност – чл. 259 от НК – до 3 години и глоба до 5000 лв. и лишаване от права да се извършва такава дейност

  • Даване на невярна оценка от лицензиран оценител за стойността на оценявано от него имущество, когато деянието му произтече щета – чл. 260 от НК – до 3 години и лишаване от право да се упражнява такава дейност

  • Експерт счетоводители, които заверят неверен ГФО на търговец, знаейки за това, отговорност по чл. 260 ал. 2 от НК – до 1 година лишаване от свобода, глоба до 500 лв. и лишаване от право да се упражнява дейността

Данъчен контрол

  • Данъчни проверки – съвкупност от действия на органите по приходи, насочено към събиране на данни и обстоятелства, които ще послужат при една бъдеща ревизия.Проверки на места-обекти извършващи стопанска дейност

  • Данъчна ревизия – съвкупност от действия на органите по приходи, насочени към определяне на данъчни осигурителни задължения

При проверка се изготвя „Протоколи” или „Акт за прихващане, възстановяване на дан. задължения”

При извършване на ревизии се изготвя „Ревизионен доклад”, връчва се на ревизирания субект срещу подпис и същия има право да възрази по констатациите, които съдържа този ревизионен доклад, срок 14 дни


Други реферати:
Компютърен интелект и Изкуствен интелект
Интернет сайтове
Въведение в SQL
Интерфейс на естествен език
Захранващ блок


Изтегли рефератаЗахранващ блок - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия