Данъци и публични блага

Данъци и публични благаПлащане на данъци –плащането се осъществява от частните лица .Те биват физически и частни .

Данъкът е акт на публичната власт ,и е задължителен и се набира принудително .

Плащането е безвъзмездно и окончателно ,същевременно данъкоплатеца няма право на избор .

Чрез данъчното облагане се цели :

 • да се социализират някои разходи ;

 • да се влияе върху потреблението и инвестирането ;

 • да се преодолява социалното напрежение между труда и капитала .

Функциите на данъка са :фискална ,социална ,икономическа и контролна .

Класификация на данъка –преки и косвени .Преките са тези ,които са определени годишно върху собствеността ,професиите или дохода .Косвени са тези ,чрез които се облагат определени стопански функции или събития .

Реални и персонални –в днешно време всеки данък е едновременно персонален и реален .

Специфични и общи –специфични са ,когато се облагат само дадени обществени групи ,но ако засяга всички граждани той е общ .

Аналитични и синтетични .

Прогресивни ,пропорционални и регресивни данъци

При съвременните условия внимание заслужават следните данъци :

 • данък върху корпоративното подоходно облагане ;

 • данък за облагане на доходите на физическите лица ;

 • данък добавена стойност ;

 • вид косвен данък –мито ;

Главни представители на имуществените данъци :

 • данък върху капитала ;

 • данък върху богатството ;

 • данък върху наследството ;

 • данък върху сградите ;

 • данък върху земята и доходите от земеделски земи ;

Елементи на данъка и начини за облагане –елементите на данъка са:данъчна маса ,облагаемо лице генераторен фактор.Количествени елементи са :данъчна основа ,данъчна тарифа и данъчното задължение .

Данъчното задължение се осъществява ,чрез три начина на данъчното облагане :поголовния начин на облагане ,пропорционално облагане и прогресивно облагане .

Принципи и организация на данъчното облагане –принципите са съвкупност от правила и предписания ,които се вземат в предвид при теоретичното обосноваване и практическото адаптиране на данъка .Изучаването на принципите винаги започва с четирите основни принципа ,формулирани от Адам Смит .

Принципите на Адам Смит са :

 • съразмерност на облагането ;

 • определеност на данъка ;

 • удобство на данъка ;

 • икономичност на данъка ;

 • равномерност ,продуктивност ,стабилност и еластичност .


Други реферати:
Основни особености на ресурсния потенциал за развитие на туризма и отдиха в България
Основни иконимически проблеми на туристическите дейности и политиката на държавата в сферата на туризма
Произход и развитие на туризма
Развитие на екологичния туризъм
Посещение на етнографски музей и описание, на експозицията


Изтегли рефератаПосещение на етнографски музей и описание, на експозицията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия