Деформации на гръдния кош

КТ В ОТ І-ва ЧАСТ УПРАЖНЕНИЕ 9ДЕФОРМАЦИИ НА ГРЪДНИЯ КОШ.В анатомичното изграждане на гръдния кош участват ребрата, стернумът и прешлените на гръдния дял на гръбначния стълб и следователно деформации и малформации на гръдния кош във всяка една от тези структури може да причини респираторни и кардиоциркулаторни смущения.


1. Обущарски гръден кош (фуниевиден гръден кош, хлътнали гърди) (pectus excavatus, pectus infundibuliforme).


Определение. Това е деформация, която се харак­теризира със симетрично или несиметрично хлътване на гръдната кост заедно със съседните участъци на ребрата.

Това води до намаляване на обема на гръдния кош в предно-задна посока.

Честота. Тази деформация представлява око­ло 0,06% от всички аномалии. За първи път се забелязва между 6 и 10-годишна възраст.

Етиология. Най-често заболяването е вродено. По-рядко причината може да бъде натиск отвън при недостатъчна устойчивост на скелета на гръдния кош, рахит, професионално обременяване. Женският пол е засегнат три до четири пъти по-често от мъжкия.

Патоморфология. Освен изразеното хлътване в предната част на гръдния кош, се наблюдават и раз­лични промени и размествания на гръдните органи (бели дробове, сърце, големи кръвоносни съдове, хранопровод), поради ограничените пространстве­ни възможности. Това намалява дихателния обем на белите дробове.

Клинична картина. Характерна е фуниеобразната деформация на предната гръдна стена, изразена в различна степен - от леко хлътване в долния учас­тък на гръдната кост с ргос. xyphoideus до дълбоко и широко хлътване, достигащо до телата на прешлени­те. Хлътването се засилва при вдишване. С напредване на растежа деформацията се увеличава. Големината й се определя чрез обема на събираща­та се във фуниеобразната кухина течност при хоризонтално положение на болния. При по-тежки де­формации могат да се наблюдават и нарушения във функциите на гръдните и коремните органи. Предно-задният диаметър на гръдния кош е слно намален.

Диагноза. Характерният изглед на деформаци­ята не създава диагностична трудност. По-леките степени представляват само козметичен дефект, до­като по-тежките деформации предизвикват сериоз­ни функционални смущения и могат да бъдат кори­гирани оперативно.

Лечение. При по-леките форми е достатъчна ди­хателна гимнастика (надуване на балон), с цел раз­гъващият се бял дроб да съдейства за коригиране на все още хрущялните предни части на ребрата чрез избутването им отвътре. Успоредно с това трябва да се провежда активна кинезитерапия за засилване на мускулите на предната стена на гръдния кош, за да се осигури постоянна външна мускулна тяга върху хлътналите ребра. Описаната кинезитерапия се про­вежда и предоперативно.

Оперативното лечение при по-тежки случаи включва коригиращи операции, които се извършват след 6 - 8-годишна възраст. Извършва се либерация на гръдната кост и остеотомии на засегнатите ребра.

Кинезитерапия. В зависимост от степента на обущарските гърди се изменят в по-малка или по-голяма степен нормалните взаимоотношения на частите на трупа. Нерядко се наблюдава кифоза и/или сколиоза. Тъй като се среща по-често при момичетата особено в пубертетна възраст (стремеж за прикриване на бюста), със засилване на деформацията се нарушава нормалният растеж на гръдните жлези, дихателната, сърдечно-съдовата и мусулната системи. На първо място в заниманията по кинезитерапия стои изграждането на навик за


Други реферати:
Одата Левски–жалоните на българската идентичност
Ботев-подвига и безсмъртието
Интерпретация на Българския език на Иван Вазов
История и легенда в Опълченците на Шипка
Ботевата Елегия–гневно изобличение


Изтегли рефератаБотевата Елегия–гневно изобличение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия